Menu mobile

Kontrakt 11 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Budowa węzła przeróbki osadu dla zwiększenia efektywności wytwarzania biogazu w oczyszczalni ścieków Płaszów

W ramach kontraktu 11 projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V" został wybudowany nowy obiekt. Realizowane są w nim mechaniczne zagęszczanie osadu nadmiernego w dwóch wirówkach dekantacyjnych. Jest to budynek jednokondygnacyjny w konstrukcji lekkiej. W budynku znajduje się hala zagęszczaczy wraz z wydzielonym miejscem do magazynowania i roztwarzania polielektrolitu w postaci proszku i/lub emulsji. Inwestycja realizowana była na terenie istniejącej Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie, znajdującej się w dzielnicy Płaszów.

 stan na 31.12.2020
  • Kontrakt zakończono dniu 28.12.2020r. W ramach inwestycji wykonano:
 - budowa budynku węzła przeróbki osadu (budynek stacji zagęszczania osadu) wraz
z niezbędnymi instalacjami: technologicznymi, wodociągowymi (wody pitnej
i technologicznej),kanalizacyjnymi, wentylacyjnymi, ogrzewania, energetycznymi
i niskoprądowymi i wyposażeniem (wirówki, suwnica, stacja przygotowania polielektrolitu, szafy zasilające)
- przebudowa instalacji zewnętrznej rurociągów gazu
- przebudowa i budowa instalacji zewnętrznej rurociągów wody technologicznej.
- przebudowa i budowa instalacji zewnętrznej wody pitnej
- budowa instalacji zewnętrznej rurociągów osadu
- budowa instalacji zewnętrznej rurociągów kanalizacji grawitacyjnej
- budowa instalacji zewnętrznej rurociągów c.o.
- budowa instalacji zewnętrznych energetycznych i niskoprądowych
- budowa nawierzchni dróg i chodników
Protokół Odbioru Końcowego podpisano 22.01.2021