Kontrakt 11

Budowa węzła przeróbki osadu dla zwiększenia efektywności wytwarzania biogazu w oczyszczalni ścieków Płaszów


W ramach kontraktu 11 projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V" zostanie wybudowany nowy obiekt. Realizowane będzie w nim mechaniczne zagęszczanie osadu nadmiernego w dwóch wirówkach dekantacyjnych.Będzie to budynek jednokondygnacyjny w konstrukcji lekkiej, powierzchnia zabudowy wyniesie 228 m2 i kubaturze ok 1350 m3. W budynku znajdzie się hala zagęszczaczy wraz z wydzielonym miejscem do magazynowania i roztwarzania polielektrolitu w postaci proszku i/lub emulsji. Dodatkowo będą w nim zlokalizowane pomieszczenia gospodarcze oraz rozdzielnia elektryczna. Hala zagęszczania wyposażona będzie w bramy wjazdowe oraz urządzenia dźwignicowe umożliwiające transport urządzeń i materiałów. Inwestycja realizowana będzie na terenie istniejącej Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie, znajdującej się w dzielnicy Płaszów.

 
  • 30.04.2018

      Trwa postępowanie przetargowe.