Kontrakt 8

Renowacja za pomocą wykładziny bazaltowej kolektorów ogólnospławnych w rejonie ul. Podgórskiej oraz Herlinga-Grudzińskiego w Krakowie

 

Kontrakt 8 projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie -Etap V" dotyczył remontu kanalizacji. Prace przeprowadzono metodą wykładziny bazaltowej w ulicach: Podgórskiej i Herlinga Grudzińskiego. Obie te ulice znajdujących się w dzielnicy Podgórze.
 
  • Remont przeprowadzono  w okresie od 27.07.2016 do 30.12.2016 roku.
 
  • Remont kanalizacji:
- ul. Podgórska długość 165,00 m
- ul. Herlinga Grudzińskiego długość 235 m