Kontrakt 4

Remont syfonu pod rzeką Wisłą

 
Kontrakt 4 projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V"  obejmuje remont syfonu pod rzeką Wisłą, składającego się z 3 odcinków każdy o dułgości 277 m. Syfon zlokalizowany jest w pobliżu stopnia wodnego Dąbie. Remont zostanie przeprowadzony  za pomocą rękawa utwardzanego UV.
 
  • 30.04.2018

Zaakceptowano projekty. Prace prowadzono na nitce nr 3. Wyczyszczono nitkę i zamontowano wykładzinę CIPP. Wykonano reprofilację ścian studni rewizyjnych za pomocą chemii budowalnej  oraz  zamontowano zastawkę.