Menu mobile

Kontrakt 25 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Remont rurociągów magistralnych

 
Kontrakt 25, projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V” polegać będzie na remoncie przewodów magistralnych za pomocą metod wykładania rękawem wykonanym z włókien poliestrowych i nylonowych lub metody ciasno pasowanej. Inwestycja prowadzona będzie w ulicach Opolskiej, Broniewskiego - położonych na terenie dzielnicy Prądnik Biały i Bieńczyce.
 

stan na 30.04.2018

 
  • Remont rurociągów magistralnych - Magistrala DN 500 ul. Opolska  od ul. Prądnickiej do  ul. Grażyny

       Zatwierdzono projekt. Wykonano wykopy technologiczne, czyszczenie i inspekcje TV oraz  montaż wykładziny w rurociągu.
       Zaawansowanie prac na poziomie około 50%.
  • Remont rurociągów magistralnych - Magistrala DN 500 ul Broniewskiego od Al. Andersa do ronda Hipokratesa

      Zatwierdzono projekt. Wykonano wykopy technologiczne, czyszczenie i inspekcje TV oraz  montaż wykładziny w rurociągu. 
      Zaawansowanie prac na poziomie około 50%.
  • Remont rurociągów magistralnych- Magistrala DN 400 ul. Chłopickiego Zaleskiego Kielecka Brodowicza Olszyny

      Trwają prace organizacyjne.
  • Remont rurociągów magistralnych- Magistrala DN 600  od ZUW Dłubnia ul. Łowińskiego do ul Makuszyńskiego

       Trwają prace organizacyjne.
  • Remont rurociągów magistralnych- Magistrala DN 500 ul. Opolska  od ul. Krowoderskich Zuchów do ul. Prądnickiej

       Trwają prace organizacyjne.
 

stan na 18.05.2018

 
  • Remont rurociągów magistralnych - Magistrala DN 500 ul Broniewskiego od Al. Andersa do ronda Hipokrates

    W dniu 18.05.2018 roku podpisano Protokół Odbioru Końcowego. W zakresie zadania wykonano remont magistrali wodociągowej DN 500 metodą „CIPP” w ulicy Broniewskiego na odcinku od al. Generała Andersa do ul. Mikołajczyka w Krakowie o długości 548 m. Metoda ta polega na wprowadzeniu rękawa do remontowanego rurociągu z jednoczesnym jego odwróceniem za pomocą sprężonego powietrza i zespoleniu z rurociągiem w sposób trwały z wykorzystaniem żywic epoksydowych. Rękaw posiada atest higieniczny PZH dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.