Menu mobile

​Kontrakt 9 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Budowa kanalizacji osiedle Piaski Wielkie, ul. Myśliwska i Gumniska

W ramach kontraktu 9 projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V" wykonanych zostało 7 zadań.  Obejmowały one budowę nowej sieci kanalizacyjnej. Prace zostały przeprowadzone w ulicach: Czajnej, Obronnej, Łamanej oraz ul. Rżąckiej, bocznej od ul. Obronnej , ul. Podwórkowej, Przy Kuźni, bocznej od Obronnej, ul. Łamanej, ul. Powały z Taczewa, Zyndrama z Maszkowic, ks. Dźwigońskiego i bocznych ul. Czajnej w Myśliwskiej i Gumniskiej.  Ulice położone są w dwóch dzielnicach: Wola Duchacka i Podgórze. W ramach zadania przebudowywane zostały także odcinki sieci wodociągowej.
 
stan na 31.12.2020
  • Kontrakt zakończony. W zakresie zadania wykonano 3674, 93 m kanalizacji sanitarnej, przebudowano 299,89 m sieci wodociągowej. Wykonano również 147 przyłączy kanalizacyjnych (odcinek od włączenia do pierwszej studzienki na terenie nieruchomości).Protokół Odbioru Końcowego podpisano 12.09.2019