Menu mobile

​Kontrakt 9 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Budowa kanalizacji osiedle Piaski Wielkie, ul. Myśliwska i Gumniska


W ramach kontraktu 9 projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V" wykonanych zostanie 7 zadań.  Obejmą one budowę nowej sieci kanalizacyjnej. Prace zostaną przeprowadzone w ulicach: Czajnej, Obronnej, Łamanej ioraz ul. Rżąckiej, bocznej od ul. Obronnej , ul. Podwórkowej, Przy Kuźni, bocznej od Obronnej, ul. Łamanej, ul. Powały z Taczewa, Zyndrama z Maszkowic, ks. Dźwigońskiego i bocznych ul. Czajnej w Myśliwskiej i Gumniskiej.  Ulice położone są w dwóch dzielnicach: Wola Duchacka i Podgórze. W ramach zadania przebudowywane będą także odcinki sieci wodociągowej.
 
  • 30.04.2018


Prowadzone są prace organizacyjne i przygotowawcze. Uzgadnianie projektu organizacji ruchu.