Menu mobile

Kontrakt 17 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Budowa magistrali wodociągowej DN 600 mm w ulicy Bulwarowej w Krakowie

W ramach Kontraktu 17 projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V” wybudowano odcinek magistrali wodociągowej w ulicy Bulwarowej od skrzyżowania z ul. St. Wojciechowskiego do skrzyżowania za ulicami: Jana Pawła II i Ptaszyckiego. Zadanie to związane było ze zwiększeniem zapotrzebowania na dostawy wody w rejonie ulicy Bulwarowej, położone na terenie dzielnicy Nowa Huta.
 
  • Zadanie realizowane było w okresie od 04.05.2015 do 30.07.2015 r.
 
  • W ramach kontraktu wykonano magistralę wodociągową z żeliwa sferoidalnego:
1.  ul. Bulwarowa DN 600 o długości 1 532,5 m, 
2.  ul. Bulwarowa DN 300 na długości 36,50 m, 
3.  ul. Bulwarowa DN 350 na długości 9,10 m, wraz z odcinkami bocznymi :
4.  ul. Bulwarowa DN 150 na długości 5,50 m, 
5.  ul. Bulwarowa DN 200 z żeliwa sferoidalnego na długości 101,60 m 
6.  ul. Bulwarowa DN 100 na długości 74,40 m 
7.  ul. Bulwarowa DN 80 na długości 3,30 m. 
 
  • Dokonano także przebudowy sieci wodociągowej:
1.  ul. Bulwarowa DN 250 żeliwa sferoidalnego na długości 10,20 m, 
2.  ul. Bulwarowa- Przewód PE DN 50 m na długości 35,1 m 
3.  ul. Bulwarowa Przewód  PE DN 90 na długości 2,6 m.