Kontrakt 12

Dostawa dwóch samochodów specjalistycznych do czyszczenia kanalizacji w KrakowiePrzedmiotem Kontraktu 12 projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V"  jest  zakup dwóch samochodów specjalistycznych o różnych gabarytach.  Samochody te będą wykorzystywane do obsługi nowej wybudowaneji zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej na terenie Krakowa.
 
 
  • 20.12.2017 Protokół odbioru


Dostarczono pierwszy samochód.