Menu mobile

Dodatkowe informacje

Powrót do strony głównej

Dodatkowe informacje Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Zakład Oczyszczania Ścieków Płaszów został oddany do eksploatacji w 1974 roku, a w połowie 1976 r. osiągnął założoną w projekcie przepustowość 132 tys. m3/dobę. Proces oczyszczania ograniczał się do mechanicznego oczyszczenia ścieków. W połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia obciążenie oczyszczalni osiągnęło 164 tys. m3/dobę, co stanowiło około 87% całkowitej ilości ścieków odprowadzanych przez kolektor dolotowy do oczyszczalni.W latach 2003 do 2010 w ramach projektu "Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie” zakład przeszedł gruntowną modernizację i rozbudowę. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unijnych obecna oczyszczalnia ma 4 osadniki wstępne i 10 wtórnych, jest częściowo samowystarczalna energetycznie (dzięki produkcji biogazu i zainstalowaniu kogeneracji) oraz spełnia wszystkie wymogi środowiskowe. Obecnie jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z pełną termiczną utylizacją osadów pościekowych, spełniająca aktualnie obowiązujące normy w zakresie oczyszczania ścieków.

Oczyszczalnia Ścieków Płaszów obsługuje układ centralny kanalizacji miasta Krakowa. Zakład oczyszcza ścieki komunalno-bytowe od 780 tys. RLM.
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Drwina (dopływ Wisły).