Menu mobile

Stacja Termicznej Utylizacji Osadów

Powrót do strony głównej

Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

  • data rozpoczęcia działalności: 2010 r.
  • lokalizacja: teren Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów
  • przepustowość średnio 64 ton suchej masy/dobę
  • cel:
    a) utylizacja osadów ściekowych
    b) ochrona środowiska - zmniejszenie ilości odpadów o ok. 88% (z 276 t/d do 25 t/d)
    c) rozwiązanie problemu gospodarki osadami ściekowymi dla całej aglomeracji krakowskiej