Inwestycje Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Celem działalności inwestycyjnej Wodociągów Miasta Krakowa w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest poprawa jakości życia mieszkańców Krakowa, poprzez ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz dbałość o środowisko naturalne.
  
 

Znalezione inwestycje: 9

11. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej DN400 wraz z przyłączami w ul. Jutrzenka.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
PP MPWiK Sp z o.o., os. Złotego Wieku 74, 31-618 Kraków. 305 451,93 Kanalizacja sanitarna - 96 2020-08-31

12. Budowa magistrali wodociągowej DN 800 mm w rejonie ul. Abrahama i ul. Heltmana

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Hamer Polska Sp. z o.o. Sp. komadytowa, ul. Ignacego Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków 2628490 Magistrala - 448 2020-09-30

13. Budowa sieci wodociągowej w ul. Bieżanowskiej, ul. Ściegiennego, ul. Marzanny, ul. Młodzieży, ul. Podmiłów na odcinku od ul. Ściegiennego do ul . Jerzmanowskiego.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp.z o.o. ul. Christo Botewa 14,  30-798 Kraków   1893955,80 Sieć wodociągowa -754,20 2020-11-30

14. Przebudowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, budowa pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym w ulicy Myślenickiej.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.  Ul. Lipowa 5 a,  52-200 Wrocław, 4463984,32 Pompownia ścieków - 1 kpl.
Kanalizacja sanitarna - 755
Sieć wodociągowa - 274,5
Przyłącza kanalizacjyjne - 45 szt.
2020-12-31