Menu mobile

Inwestycje Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Celem działalności inwestycyjnej Wodociągów Miasta Krakowa w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest poprawa jakości życia mieszkańców Krakowa, poprzez ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz dbałość o środowisko naturalne.
  
 

Znalezione inwestycje: 8

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Duża Góra w Krakowie.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
PP MPWiK Sp z o.o., os. Złotego Wieku 74, 31-618 Kraków. 352 272 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Duża Góra w Krakowie.
Dz. Nr.375/3, 373/4,373/15 obr.56 Podgórze.
2022-03-31 >

2. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cementowej.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
Majwer Sp z o.o., ul. Kwiatowa 2, 30-437 Kraków. 908 938 zł Budowa  sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cementowej.
Kanalizacja  DN600  -  182m
Kanalizacja  DN300  -    90m
Wodociąg     DN150  -  375m
2022-04-30 >

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zaporębie i ul. bocznych wraz z przyłączami, przebudową gazu, budową pompowni ścieków

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków 3 387 420 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zaporębie i ul. bocznych wraz z przyłączami, przebudową gazu, budową pompowni ścieków sanitarnych z rurociągiem tłocznym, elektryką, AKPIA, zjazdem i włączeniem do istniejącego kolektora sanitarnego w ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego. Osiedla Branice - zad. 9, 10,11,12,13. 2023-06-30 >

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w os. Bieżanów w ul: Sucharskiego i drogi boczne

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych OMEGA, Jarosław Irzyk, ul Szkolna 17,   41-711 Ruda Śląska. 3 963 666 zł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w os. Bieżanów w ul: Sucharskiego i drogi boczne, Czarnochowicka i drogi boczne, Kokotowska i drogi boczne, Jasieńskiego i drogi boczne w Krakowie.  2022-12-30 >

5. Budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królowej JadKwigi, Borowego Korzeniowskiego, Odyńca i Tondosa- w ramach zadania ZDMK

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
Oskar Niezabitowski-PRODiM, ul. Blokowa 14 Kraków   oraz  OMEGA- Zakład Sieci Wod-Kan. Sp. z o.o  ul. Malwowa Kraków 1 674 502 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królowej Jadwigi, Borowego i Korzeniowskiego  oraz budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociągowej w ul. Królowej Jadwigi, Borowego  Korzeniowskiego, Odyńca i Tondosa-  w ramach zadania ZDMK pn.: "Rozbudowa i przebudowa ul. Królowej Jadwigi- etap VI

Kanalizacja sanitarna 500m
Miejska sieć wodociągowa 1200m
2022-01-21 >
Strona 1 z 2