Menu mobile

Kontrakt 9 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Kontrakt 9 - Budowa kanalizacji w osiedlach  Mogiła 


W ramach zadania wybudowano przepompownię ścieków przy ul. Martenowskiej wraz z infrastrukturą i wjazdem oraz rurociąg tłoczny  w ul. Martenowskiej, Nadbrzezie, Jezierskiego.
 
Budowa kanalizacji w osiedlach Branice, Pleszów, Mogiła
Kontrakt realizowany w trzech zadaniach. Całkowita długość wybudowanych odcinków:
- 4856,5 m rurociągu grawitacyjnego
- 441,0 m rurociągu tłocznego
- 306,5 m przebudowa sieci wodociągowej
 
Zadanie zakończone w 2018 roku.