Menu mobile

Kontrakt 9 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Kontrakt 9 - Budowa kanalizacji w osiedlach  Mogiła 

W ramach zadania wybudowano przepompownię ścieków przy ul. Martenowskiej wraz z infrastrukturą i wjazdem oraz rurociąg tłoczny  w ul. Martenowskiej, Nadbrzezie, Jezierskiego.
 
stan na dzień 31.12.2020
Kontrakt zakończony. W zakresie zadania wykonano 1220, 30 m kanalizacji sanitarnej, przebudowano 311,00 m sieci wodociągowej. Wykonano również 14 przyłączy kanalizacyjnych (odcinek od włączenia do pierwszej studzienki na terenie nieruchomości).
Protokół Odbioru Końcowego podpisano 27.11.2017r.