Menu mobile

Kontrakt 8 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Kontrakt 8 - Budowa kanalizacji w osiedlach Pleszów

W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Nadbrzezie, Martenowskiej, Rudni, Jezierskiego.

stan na dzień 31.12.2020
Kontrakt zakończony. W zakresie zadania wykonano 2364, 74 m kanalizacji sanitarnej. Wykonano również 10 przyłączy kanalizacyjnych (odcinek od włączenia do pierwszej studzienki na terenie nieruchomości).
Protokół Odbioru Końcowego podpisano 29.12.2018r.