Menu mobile

Kontrakt 7 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Kontrakt 7 - Budowa kanalizacji w osiedlu Branice 

W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Plastusia, Sasanek, Szymańskiego, Deszczowej. 

stan na dzień 31.12.2020
Kontrakt zakończony. W zakresie zadania wykonano 2217,93 m kanalizacji sanitarnej. Wykonano również 39 przyłączy kanalizacyjnych (odcinek od włączenia do pierwszej studzienki na terenie nieruchomości).
Protokół dla ostatniej części  podpisano 27.12.2018r.