Menu mobile

Kontrakt 6 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Kontrakt 6 - Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gumniskiej i ul. Zadworze 

Budowa kolektora ogólnospławnego wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych w ul. Gumniskiej oraz ul. Zadworze w Krakowie.

stan na dzień 31.12.2020
Kontrakt zakończony. W zakresie zadania wykonano 610, 31 m kanalizacji sanitarnej. Wykonano również 14 przyłączy kanalizacyjnych (odcinek od włączenia do pierwszej studzienki na terenie nieruchomości).
Protokół Odbioru Końcowego podpisano 27.06.2019r.