Menu mobile

Kontrakt 6 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Kontrakt 6 - Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gumniskiej i ul. Zadworze 


Budowa kolektora ogólnospławnego wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych w ul. Gumniskiej oraz ul. Zadworze w Krakowie.
Całkowita długość projektowanego kolektora wynosi L=466,0m
Całkowita długość projektowanych przykanalików do studni wpustowych wynosi L=26.5m
 

Postęp rzeczowy:

      
31.01.2019 - Ułożono kanał ogólnospławny DN 600-DN 400 o łącznej długości 443,9 m. Trwa wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych.