Menu mobile

Kontrakt 4 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Kontrakt 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawitacyjnej) w ulicach: Unruga, Winnickiej, Skotnickiej, Podole wraz z przebudową sieci wodociągowej, gazowej i kanalizacji deszczowej w ul. Skotnickiej. 


Kontrakt obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości – 2069,5m
Projektowana kanalizacja stanowić będzie przerzut ścieków z likwidowanej oczyszczalni Skotniki do centralnego układu kanalizacji ogólnospławnej miasta Krakowa.