Menu mobile

Kontrakt 4 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Kontrakt 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawitacyjnej) w ulicach: Unruga, Winnickiej, Skotnickiej, Podole wraz z przebudową sieci wodociągowej, gazowej i kanalizacji deszczowej w ul. Skotnickiej. 

Zakres obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. Wykonana kanalizacja umożliwia przerzut ścieków z likwidowanej oczyszczalni Skotniki do centralnego układu kanalizacji ogólnospławnej miasta Krakowa.

stan na dzień 31.12.2020
Kontrakt zakończony. W zakresie zadania wykonano remont kanału o łącznej długości 2057,70  m.
Protokół Odbioru Końcowego podpisano 18.07.2018r.