Menu mobile

Kontrakt 3 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Kontrakt 3 - Remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy - Kolektor  w rejonie ul. Jeżynowej do Igołomskiej.

Remont kolektora w technologii bezwykopowej, za pomocą paneli GRP (moduły) kanalizacyjne, wykonanych z żywic poliestrowych lub winyloestrowych wzmocnionych włóknem szklanym.
 
stan na dzień 31.12.2020
Kontrakt zakończony. W zakresie zadania wykonano remont kanału o łącznej długości 1428,11 m.
Protokół Odbioru Końcowego podpisano 28.08.2020r.