Menu mobile

Kontrakt 2 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Kontrakt  2  Remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy - Kolektor wzdłuż ul. Dymarek. 


Remont kolektora w technologii bezwykopowej, za pomocą paneli GRP (moduły) kanalizacyjne, wykonanych z żywic poliestrowych lub winyloestrowych wzmocnionych włóknem szklanym. Długość łączna kolektora: 1242 m
 

Postęp rzeczowy:

31.01.2019 - Trwają prace  projektowe