Menu mobile

Kontrakt 2 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Kontrakt  2  Remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy - Kolektor wzdłuż ul. Dymarek. 

Remont kolektora w technologii bezwykopowej, za pomocą paneli GRP (moduły) kanalizacyjne, wykonanych z żywic poliestrowych lub winyloestrowych wzmocnionych włóknem szklanym.
 
stan na dzień 31.12.2020
Kontrakt zakończony. W zakresie zadania wykonano remont kanału o łącznej długości 1255,05 m.
Protokół Odbioru Końcowego podpisano 25.05.2020r.