Menu mobile

Kontrakt 14 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Kontrakt 14 - Remont magistral wodociągowych - Magistrala DN 800 mm  al. Jana Pawła II od ul. Tomickiego do ul. Klasztornej

Remont magistral wodociągowych wykonany bezwykopowo z wykorzystaniem metody wykładania rękawem wykonanym z włókien poliestrowych i nylonowych lub metody ciasno pasowanej typu „close fit”.

stan na dzień 31.12.2020
Kontrakt zakończony. W zakresie zadania wykonano remont magistrali  o łącznej długości 1623,00 m.
Protokół Odbioru Końcowego podpisano 06.09.2019 roku.