Menu mobile

Kontrakt 12 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Kontrakt 12 Modernizacja magistral wodociągowych - ZUW Bielany- Falista przejście pod Wisłą


stan na dzień 28.10.2020
Zmianą nr 2 do umowy o dofinasowanie zadanie wyłączone z zakresu projektu.