Bieżące informacje - "Gospodarka Wodno-Ściekowa w Krakowie - Etap VI"

Powrót do strony głównej

Bieżące informacje - "Gospodarka Wodno-Ściekowa w Krakowie - Etap VI"

  • 27.04.2018 roku podpisanie umowy na Inżyniera Kontraktu

​Podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu. Wykonawcą została firma  „Ekocentrum – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych” spółka z o.o. Całkowita wartość kontraktu wynosi  488 310,00 zł (z VAT). Planowane zakończenie kontraktu do 30.09.2020 roku.

 
  • 07.05.2018 roku podpisanie umowy na kontrakt nr 10

Podpisano umowę na kontrakt 10 - „Remont magistrali wodociągowej DN 500 w ul. Rżącka, Podedworze od ul. Przy Kuźni do ul. Mokrej”. Wykonawcą kontraktu została firma Tadeusz Kopeć Firma Usługowo Produkcyjna INSTAL_KOP z siedzibą: Łukanowice 188, 32-830 Wojnicz. Wartość kontraktu: 1 636 654,85 zł.( z VAT). Planowany termin zakończenia: 31.12.2018 roku
 

  • 09.05.2018 roku podpisanie umowy na kontakt nr 13

​Podpisano umowę na kontrakt 13-„Remont magistrali wodociągowej DN 500 w ul.Okulickiego od ul. Czaplickiego do Mikołajczyka” Wykonawca kontraktu została firma Tadeusz Kopeć Firma Usługowo Produkcyjna INSTAL_KOP z siedzibą: Łukanowice 188, 32-830 Wojnicz. Wartość kontrakt: 2 256 085,25 zł.( z VAT). Planowany termin zakończenia do dnia 31.12.2018 roku.

 

  • 11.05.2018 roku podpisanie umowy na kontakt nr 14 

Podpisano umowę na  kontrakt 14 – „Remont magistrali wodociągowej DN 800 w al. Jana Pawła II od ul. Tomickiego do ul. Klasztornej” Na wykonawcę wybrano: Preuss Pipe Rehabilitation sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leśna1, 43-170 Łaziska Górne Wartość kontraktu: 5 443 036,59 zł ( z VAT). Planowany termin zakończenia, do dnia 30.06.2019 roku.

 

  • 15.05.2018  roku podpisanie umowy na kontakt nr 3 

Podpisano umowę na kontrakt 3 – „Remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy – Kolektor w rejonie ul. Jeżynowej do  Igołomskiej” Wykonawcą kontraktu została firma: BLEJKAN SA z siedzibą: ul. Transportowa 25, 70-715 Szczecin, Wartość kontraktu: 15 250 770,00 zł (z VAT) Planowany termin zakończenia: do dnia 30.06.2020 roku.
 

  • 18.05.2018 roku podpisanie umowy na kontakt nr 11 

Podpisano umowę na kontrakt 11-„Remont magistrali wodociągowej DN 600od ul.Biernata z Lublina do ul. Wielickiej”. Na wykonawcę wybrano: RTi Poland Sp. z o.o., ul. Ignacego Paderewskiego 21 41-810 Zabrze (Lider Konsorcjum) oraz RTi Austria GmbH, Bruckbachweg 23 4203 Altenberg. Wartość kontraktu 4 489 500,00 zł.( z VAT). Planowany termin zakończenia do 31.12.2018 roku.