Menu mobile

Bieżące informacje - "Gospodarka Wodno-Ściekowa w Krakowie - Etap VI"

Powrót do strony głównej

Bieżące informacje - "Gospodarka Wodno-Ściekowa w Krakowie - Etap VI" Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

 • 30.09.2022 r. Zakończenie Projektu 

Zgodnie z umową o dofinasowaniew dniu 30.09.2022 r została zakończona realizacja Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap VI”. Beneficjent w wymaganym terminie złożył Raport Końcowy. Aktualnie trwa weryfikacja raportu przez właściwe instytucje.

 

 • ​29.07.2022 r. podpisanie Zmiany nr 3 do Umowy o Dofinasowanie Projektu 

Podpisano Zamianę Nr 4 do Umowy o Dofinasowanie Projektu z NFOŚiGW w Warszawie. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektuz 31.07.2022 na 30.09.2022r.

 

 • 30.06.2022 r. zakończenie umowy do Kontaktu nr 15 

W dniu 30.06.2022r. zgodnie z umową została zakończona realizacja usługi „Inżynier Kontraktu dla projektu Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap VI”

 

 • 31.05.2022 r. zakończenie umowy do Kontaktu nr 16 

W dniu 31.05.2022r zgodnie z umową została zakończona realizacja usługi„Działania informacyjno promocyjne dla projektu Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap VI”

 

 • 29.04.2022 podpisanie  umowy na „Inżynier Kontraktu dla projektu Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap VI” 

W związku z przedłużeniem terminu realizacji Kontraktu nr 1 o 1 miesiąć, w dniu 29.04 2022 r. Zamawiający podpisał nową umowędla zadania „Inżynier Kontraktu dla projektu Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap VI” która stanowi kontynuację pierwotnej umowy z terminem realizacji do 30.04.2022r.
Wartość umowy 19 200,00 zł netto
Okres realizacji od 01.05.2022r. do 30.06.2022r.
 

 • 28.03.2022 r. podpisanie Protokołu  Odbioru Końcowego dla Kontrakt nr 1

Podpisano Protokół Odbioru Końcowego dla Kontraktu nr 1 - Modernizacja węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu”

 

 • 22.02.2022 r. podpisanie Zmiany Nr 3 do Kontrakt  nr 1 

Podpisano Zmianę  Nr 3 do  Kontraktu nr 1  „Modernizacja węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu”. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji do 28.02.2022 roku.
 

 • 10.01.2022 r. podpisanie Zmiany nr 2 do Kontaktu nr 16 

Podpisano Zamianę Nr 2 do Kontaktu16- „Działania informacyjno promocyjne dla projektu Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap VI”
Zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji usługi do 31.05.2022 roku.Ograniczeniu uległ również zakres usługi.

 

 • 31.12.2021 r. podpisanie Zmiany nr 3 do Umowy o Dofinasowanie Projektu 

Podpisano Zamianę Nr 3 do Umowy o Dofinasowanie Projektu z NFOŚiGW w Warszawie. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
z 31.12.2021 na 31.07.2022 roku.
 

 • ​28.09.2021 r. podpisanie  umowy na „Inżynier Kontraktu dla projektu Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap VI” 

W związku z przedłużeniem terminu realizacji Kontraktu nr 1 o 7 miesięcy, w dniu 28.09 2021 r. Zamawiający podpisał nową umowędla zadania „Inżynier Kontraktu dla projektu Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap VI” która stanowi kontynuację pierwotnej umowy z terminem realizacji do 01.10.2021r.
Wartość umowy 95 900,00 zł netto Okres realizacji od 01.10.2021r. do 30.04.2022r.

 

 • 30.06.2021 r. podpisanie Zmiany Nr 2 do Kontrakt  nr 1 

Podpisano Zmianę Nr 2 do Kontraktu nr 1  „Modernizacja węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu”. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji do 31.01.2022r. oraz zwiększenia wartości umowy o 229 708,27 zł netto

 • 28.10.2020 r. podpisanie Zmiany nr 2 do Umowy o Dofinasowanie Projektu 

Podpisano Zamianę Nr 2 do Umowy o Dofinasowanie Projektu z NFOŚiGW w Warszawie. Zmianie uległy:
- koszt całkowity Projektu 75 507 150,98 PLN,
- maksymalna kwota dofinasowania
- okres kwalifikowania wydatków (realizacji projektu) – 31.12.2021 r.
- korekcie uległy również wskaźniki

 

 • ​30.09.2020 r. podpisanie Zmiany nr 1 do Kontaktu nr 16 

Podpisano Zamianę Nr 1 do Kontaktu16 - „Działania informacyjno promocyjne dla projektu Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap VI” Zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji usługi do 31.12.2021 roku.

 • 08.09.2020 r. podpisanie Zmiany nr 2 do Kontraktu Nr 15 

Podpisano Zamianę Nr 2 do Kontaktu 15 - „Inżynier Kontraktu dla projektu Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap VI”
Zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji usługi do 01.10.2021r. oraz zwiększenia wartości umowy.

 • 28.08.2020 r. podpisanie Protokołu  Odbioru Końcowego dla Kontrakt nr 3

Podpisano Protokół Odbioru Końcowego dla Kontraktu nr 3 - "Remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy - Kolektor  w rejonie ul. Jeżynowej do Igołomskiej".

 • 21.08.2020 r. podpisanie Zmiany nr 2 do Kontraktu Nr 3

Podpisano Zamianę Nr 2 do Kontaktu  3 - "Remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy - Kolektor  w rejonie ul. Jeżynowej do Igołomskiej". Zmiana dotyczy zwiększenia wartości umowy.

 • 24.06.2020 r. podpisanie Zmiany nr 1 do Kontraktu Nr 3

Podpisano Zamianę Nr 1 do Kontaktu  3 - "Remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy - Kolektor  w rejonie ul. Jeżynowej do Igołomskiej". Zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji do 31.08.2020r.

 • 23.07.2020 r. podpisanie Zmiany Nr 1 do Kontrakt  nr 1 

Podpisano ZmianęNr 1doKontraktu nr 1  „Modernizacja węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu”. W związku z wnioskiem Wykonawcy dokonano podziału pozycji w Wykazie Cen.

 • 25.05.2020r. podpisanie Protokołu  Odbioru Końcowego dla Kontrakt nr 2

Podpisano Protokół odbioru końcowego dla Kontraktu nr 2 „Remont kolektora odprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy Kolektor wzdłuż ul. Dymarek”.

 • 01.10.2019 r. podpisanie umowy  Kontrakt  1

Podpisano umowę dla  Kontraktu 1  „Modernizacja węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu” z firmą Instal Kraków SA, z siedzibą 30-732 Kraków, ul. Konstantego Brandla 1 na kwotę 14 730 000,00 nettto. 

 • 06.09.2019 r. podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego  Kontrakt  14

Podpisano Protokół Odbioru Końcowego  Kontraktu 14 „Remont magistral wodociągowych - Magistrala DN 800 mm  al. Jana Pawła II od ul. Tomickiego do ul. Klasztornej”

 • 30.07.2019 r. podpisanie Zmiany Nr 3 Kontrakt  14

Podpisano Zmianę Nr 3 dla  Kontraktu 14 „Remont magistral wodociągowych - Magistrala DN 800 mm  al. Jana Pawła II od ul. Tomickiego do ul. Klasztornej”W związku z roszczeniem Wykonawcy zwiększono wartość Kontraktu o 174 263, 31 zł neto.

 • 28.06.2019 r. podpisanie Zmiany Nr 2 Kontrakt  14 

Podpisano Zmianę Nr 2 dla  Kontraktu 14 „Remont magistral wodociągowych - Magistrala DN 800 mm  al. Jana Pawła II od ul. Tomickiego do ul. Klasztornej” W związku z koniecznością ograniczenia zakresu rzeczowego obniżona wartość kontraktuo 221 925, 61 zł neto. Zmiana dotyczy terminu realizacji Kontraktu. Nowy termin to 30.07.2019 r.

 • 27.06.2019 r. podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego  Kontrakt 6

 Podpisano Protokół odbioru końcowego dla Kontraktu 6 „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gumniskiej i ul. Zadworze”

 • 20.05.2019 r. podpisanie Zmiany Nr 1 Kontrakt  14

Podpisano Zmianę Nr 1 dla  Kontraktu 14 „Remont magistral wodociągowych - Magistrala DN 800 mm  al. Jana Pawła II od ul. Tomickiego do ul. Klasztornej” W związku z koniecznością ograniczenia zakresu rzeczowego obniżona wartość kontraktu o 221 925, 61 zł neto. 

 • 31.12.2018 r. podpisanie protokołu

Protokół odbioru końcowego dla Kontraktu 11: Remont magistral wodociągowych - Magistrala DN 600 od ul. Biernata z Lublina do ul. Wielickiej

 • 28.12.2018 r. podpisanie protokołu   

  Podpisano Protokół odbioru końcowego dla Kontraktu 12: Remont magistral wodociągowych - Magistrala DN 500 mm ul. Okulickiego od ul. Czaplickiego do Mikołajczyka.

 • 29.11.2018 r. podpisanie umowy

Podpisano Protokół odbioru końcowego dla Kontrakt 10 : „Remont magistrali wodociągowej DN 500 w ul. Rżącka, Podedworze od ul. Przy Kuźni do ul. Mokrej”.

 •  28.12.2018 r .Podpisano Protokół odbioru końcowego dla Kontraktu 12

Remont magistral wodociągowych - Magistrala DN 500 mm ul. Okulickiego od ul. Czaplickiego do Mikołajczyka.

 • 22.10.2018 r. podpisanie umowy

Podpisano umowę na kontrakt 6  - „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gumniskiej i ul. Zadworze”  Wykonawca: Jarosław Irzyk: OMEGA- Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych, ul. Szkolna 17, 41-711 Ruda Śląska. Wartość: 1 522 311,35 zł.(z VAT). Planowane zakończenie: 30.09.2019 r.

 • 17.10.2018 r. podpisanie zmiany

Podpisano Zmianę nr 1 do Kontrakt 10 : „Remont magistrali wodociągowej DN 500 w ul. Rżącka, Podedworze od ul. Przy Kuźni do ul. Mokrej”.Ze względu na konieczność ograniczenia zakresu remontowanej magistrali wodociągowej zmniejszeniu uległa Zatwierdzona Kwota Kontraktowa z 1 636 654,85zł do 1 582 420,99zł. Pozostałe postanowienia Kontraktu nie uległy zmianie.

 • 11.09.2018 r. podpisanie umowy

Podpisano umowę na kontrakt 16  - „Działania informacyjno-promocyjne dla Projektu „Gospodarka-wodno-ściekowa w Krakowie – Etap VI”
 Wykonawca:. Stowarzyszenie Ad  Astra w siedzibą w Nysie, ul. Bociana 14, Jędrzychów. Wartość: 58 917,00  zł.(z VAT).Planowane zakończenie: do 30.09.2020 r. 

 • ​24.05.2018 r. podpisanie umowy

Podpisano  umowę na  kontrakt 2 -  „Remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy Kolektor wzdłuż ul. Dymarek”
Wykonawca: Blejkan S.A., ul. Transportowa 25, 70-716 Szczecin. Wartość: 16 234 770,00 zł.(z VAT). Planowane zakończenie: do 30.06.2020 r.

 • 18.05.2018 roku podpisanie umowy na kontakt nr 11 

Podpisano umowę na kontrakt 11-„Remont magistrali wodociągowej DN 600od ul.Biernata z Lublina do ul. Wielickiej”. Na wykonawcę wybrano: RTi Poland Sp. z o.o., ul. Ignacego Paderewskiego 21 41-810 Zabrze (Lider Konsorcjum) oraz RTi Austria GmbH, Bruckbachweg 23 4203 Altenberg. Wartość kontraktu 4 489 500,00 zł.( z VAT). Planowany termin zakończenia do 31.12.2018 roku.

 • 15.05.2018  roku podpisanie umowy na kontakt nr 3 

Podpisano umowę na kontrakt 3 – „Remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy – Kolektor w rejonie ul. Jeżynowej do  Igołomskiej” Wykonawcą kontraktu została firma: BLEJKAN SA z siedzibą: ul. Transportowa 25, 70-715 Szczecin, Wartość kontraktu: 15 250 770,00 zł (z VAT) Planowany termin zakończenia: do dnia 30.06.2020 roku.

 • 11.05.2018 roku podpisanie umowy na kontakt nr 14 

Podpisano umowę na  kontrakt 14 – „Remont magistrali wodociągowej DN 800 w al. Jana Pawła II od ul. Tomickiego do ul. Klasztornej” Na wykonawcę wybrano: Preuss Pipe Rehabilitation sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leśna1, 43-170 Łaziska Górne Wartość kontraktu: 5 443 036,59 zł ( z VAT). Planowany termin zakończenia, do dnia 30.06.2019 roku.

 • 09.05.2018 roku podpisanie umowy na kontakt nr 13

Podpisano umowę na kontrakt 13-„Remont magistrali wodociągowej DN 500 w ul.Okulickiego od ul. Czaplickiego do Mikołajczyka” Wykonawca kontraktu została firma Tadeusz Kopeć Firma Usługowo Produkcyjna INSTAL_KOP z siedzibą: Łukanowice 188, 32-830 Wojnicz. Wartość kontrakt: 2 256 085,25 zł.( z VAT). Planowany termin zakończenia do dnia 31.12.2018 roku.

 • 07.05.2018 roku podpisanie umowy na kontrakt nr 10

Podpisano umowę na kontrakt 10 - „Remont magistrali wodociągowej DN 500 w ul. Rżącka, Podedworze od ul. Przy Kuźni do ul. Mokrej”. Wykonawcą kontraktu została firma Tadeusz Kopeć Firma Usługowo Produkcyjna INSTAL_KOP z siedzibą: Łukanowice 188, 32-830 Wojnicz. Wartość kontraktu: 1 636 654,85 zł.( z VAT). Planowany termin zakończenia: 31.12.2018 roku.

 • ​27.04.2018 roku podpisanie umowy na Inżyniera Kontraktu

​Podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu. Wykonawcą została firma  „Ekocentrum – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych” spółka z o.o. Całkowita wartość kontraktu wynosi  488 310,00 zł (z VAT). Planowane zakończenie kontraktu do 30.09.2020 roku.