Menu mobile

Przyłącze wodociągowe

Powrót do strony głównej

Przyłącze wodociągowe Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Przyłącze wodociągowe

 
W rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przyłączem wodociągowym jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.
Dom przedstawiający prawidłowe podłączenie przyłączy wodociagowych.