Menu mobile

Przyłącze kanalizacyjne

Powrót do strony głównej

Przyłącze kanalizacyjne Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Przyłącze kanalizacyjne


W rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przyłączem kanalizacyjnym jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej.
 
Szkic przedstawiający prawidłowe przyłączenie sieci kanalizacyjnej do domu.