Bieżące informacje - Gospodarka wodno - ściekowa w Krakowie - Etap V

Powrót do strony głównej

Bieżące informacje - Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie
-     Etap V

26.04.2018r. podpisanie zmiany nr 1 do kontraktu 5

 

W związku z wystąpieniem niezawinionych przez Strony i niemożliwych wcześniej do przewidzenia okoliczności dotyczących rozbieżności w średnicach kanału na poszczególnych odcinkach w stosunku do danych zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym Wykonawca przedłożył roszczenie finansowe.
Zmianie uległa Zatwierdzona kwota kontraktowai wynosi po w/w Zmianie 2 498 246,97 PLN ( włącznie z VAT).

 
 

 • ​17.04.2018 r. podpisanie zmiany nr 2 do kontraktu 25

 

W związku z wystąpieniem niezawinionych przez Strony i niemożliwych wcześniej do przewidzenia okoliczności, przedłużono czas na ukończenie kontraktu do 18.06.2018 r. Pozostałe warunki nie uległy zmianie.

 

 • 09.03.2018 r. podpisanie umowy

Podpisano umowę na kontrakt 25. cz. V  „Remont  rurociągów magistralnych - Magistrala DN 500 ul. Opolska od ul. Krowoderskich Zuchów do ul. Prądnickiej”. Wykonawcą kontraktu została firma: Tadeusz Kopeć Firma Usługowo- Produkcyjna INSTAL –KOP z Łukanowic. Wartość kotraktu to 1 953 503,08 zł. ( z VAT) Zakończenie kontraktu planowane jest do 31.12.2018 r.
 

 • ​07.03.2018 r. podpisanie umowy

 

Podpisano umowę na  kontakt nr 25 cz. III „Remont rurociągów magistralnych - Magistrala DN 400 ul. Chłopickiego, Zaleskiego, Kielecka ,Brodowicza, Olszyny” . Wykonawcą kontaktu została firma - Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o.o.,  Łaziska Górne. Wartość kontraktu wynosi 3 405 423,51 zł. (z VAT). Zakończenie kontraktu planowane jest  do 31.12.2018 roku. 
 

 • 07.03.2018 r. podpisanie umowy


Podpisano umowę na  kontakt nr 25 cz. IV „Remont rurociągów magistralnych Magistrala DN 500 w ul. Łowińskiego od ZUW Dłubnia do ul. Makuszyńskiego”. Na wykonawcę kontraktu wybrana została firma Preuss Pipe Rehabilitation Polska  Sp. z o.o.,  Łaziska Górne. Wartość kontraktu to: 5 688 750,00 zł. ( z VAT). Planowane zakończenie kontraktu  do 31.12.2018 r.
 

 • 18.01.2018 r. podpisanie zmiany nr 1 do Kontraktu 25. cz. II

 

W związku z wystąpieniem niezawinionych przez Strony i niemożliwych wcześniej do przewidzenia okoliczności, przedłużono czas na ukończenie do 18.05.2018 roku. Pozostałe warunki kontraktu nie uległy zmianie.
 

 • 16.01.2018 r. podpisanie zmiany nr 1 do kontraktu Kontrakt  nr 25 cz. I


W związku z wystąpieniem niezawinionych przez Strony i niemożliwych wcześniej do przewidzenia okoliczności, przedłużono czas na ukończenie o dwa miesiące. Pozostałe warunki kontraktu nie uległy zmianie.

 
 • ​30.10.2017 r.  podpisanie umowy

Podpisano umowę na  kontakt nr 10 „Budowa piaskownika na oczyszczalni ścieków Płaszów”. Wykonawcą kontraktu będzie firma INSTAL KRAKÓW SA. Wartość kontraktu wynosi 11 796 197,76 zł ( z VAT). Planowane zakończenie kontraktu do dnia 31.12.2019 roku.
 
 • 23.10.2017 r. podpisanie umowy
   

Podpisano umowę na kontakt nr 1 cz. III „Remont kanalizacji panelami GRP-Kolektor prawobrzeżny rzeki Białuchy”. Wykonawcą kontraktu zostało Biuro Prawno- Inwestycyjne „INVEST-LEX” sp. z o.o. z Krakowa. Wartość całkowita kontraktu wynosi 9 083 550,00 zł (z VAT). Zakończenie kontraktu zaplanowano na dzień 31.12.2019 roku.

 
 • 05.10.2017 r. podpisanie umowy

 

Podpisano umowę na  kontakt nr 1 cz. „Remont kanalizacji panelami GRP-Kolektor lewobrzeżny rzeki Wilgi”.Na wykonawcę kontraktu wybrana została firma BLEJKAN  S.A. ze  Szczecina. Wartość całkowita kontraktu wynosi 10 670 250,00 zł (z VAT). Zakończenie kontraktu zaplanowano do dnia 31.12.2019 roku. 
 

 • 28.09.2017 r. podpisanie umowy

 

Podpisano umowę na kontrakt nr 1 cz. IV „ Remont kanalizacji panelami GRP-Kolektory Al. Mickiewicza i Krasińskiego”. Wykonawcą kontraktu została firma - Poznańskie Przedsiębiorstwo  Robót i Usług Specjalistycznych „REMKAN” sp. z o.o. z Poznania. Wartość kontraktu określono na kwotę 16 136 810,34 zł (z VAT). Zakończenie kontraktu zaplanowano do dnia 31.12.2019 roku. 
 

 • 28.09. 2017 r. podpisanie umowy 

 

W tym dniu podpisano umowę na kontrakt nr 1 cz. II „Remont kanalizacji panelami GRP-Kolektory Al. Słowackiego”. Na wykonawcą kontaktu wybrana została firma - Poznańskie Przedsiębiorstwo  Robót i Usług Specjalistycznych „REMKAN” sp. z o.o. z Poznania. Wartość kontraktu wynosi 4 974 786,66 zł (z VAT). Zakończenie kontraktu zaplanowano do dnia  31.12.2019 roku.


 

 • 25.09.2017 r. podpisanie umowy


Podpisano umowę na kontrakt  nr 9 „ Budowa kanalizacji osiedle Piaski Wielkie, ul. Myśliwska i Gumniska”  Wykonawcą inwestycji została firma  OMEGA– Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych z Rudy Śląskiej. Wartość inwestycji wyniesie 8 195 266,25 zł (z VAT). Zakończenie kontraktu zaplanowano do dnia 30.06.2020 roku.

 

 • 19.09.2017 r. podpisanie umowy
   

Podpisano umowę na kontrakt nr  25 cz. II „Remont  rurociągów magistralnych - Magistrala DN 500 ul. Broniewskiego od  Al. Andersa do ronda Hipokratesa”. Wykonawca została firma Preuss Pipe Rehabilitation Polska  Sp. z o.o. z  Łazisk Górnych. Wartość kontraktu wyniesie 1 132 694,70 zł (z VAT). Zakończenie kontraktu zaplanowano na dzień 19.02.2018 roku. 
 

 • 18.09.2017 r. podpisanie umowy


Podpisano umowę na kontrakt  nr 25 cz. I „Remont  rurociągów magistralnych - Magistrala DN 500 ul. Opolska od ul. Prądnickiej do ul. Grażyny”. Na wykonawcę wybrano firmę Tadeusz Kopeć Firma Usługowo – Produkcyjna „INSTAL-KOP”,  Wojnicz, Łukanowice. Wartość całkowita kontraktu wyniesie  2 034 051,00 zł (z VAT). Kontrakt zostanie zakończony w dniu 18.02.2018 roku.
 

 • 05.09.2017 r. podpisanie umowy


W tym dniu podpisano umowę na kontrakt nr 27 „Działania informacyjno-promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie- Etap V”–cz II.  Kontrakt obejmuje organizację i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych. Wykonawcą została firma ERMAT GROUP Beata Mstowska z Częstochowy. Zaplanowana wartość kontraktu wyniesie 131 803,17 zł (z VAT). Zakończenie działań nastąpi do dnia 30.09.2020 roku.
 

 
 • 29.08.2017 r. podpisanie umowy

 

W ramach kontaktu Działania informacyjno promocyjne dla projektu podpisano umowę na pierwszą część zadania: Zaprojektowanie, wykonanie i posadowienie tablic informacyjnych/pamiątkowych dla projektu realizowanego w ramach Funduszu Spójności pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap V”. Na wykonowcę została wybrana firma: Elektro - Szyld Wyrób i Montaż Reklam Wiesław Piasecki Brzesko.
Wartość kontraktu wyniesie:  5 597,00 zł (z VAT). Planowane zakończenie kontraktu do dnia 31.01.2018 roku.

 

 •  17.08.2017 r. podpisanie umowy
 

Podpisano umowę na Kontrakt 5 - Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV- część II – ul. Aleksandry. Na wykonawcę wybrano firmę:  UNIMARK  Sp. z o.o. Wadowice. Wartość kontraktu wyniesie: 2 437 396,29 zł (z VAT). Zakończenie kontraktu planowane jest do dnia 31.12.2018 roku.
 

 • 10.08.2017 r. podpisanie umowy

 

Podpisano umowę na Kontrakt 5 - Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV- część I – ul. Barbary, Heleny i Telimeny.Wykonawcą kontraktu zostało-Konsorcjum firm: PER AARSLEFF POLSKA Sp. z o.o Warszawa i Aarsleff Rohrsanierung GmbH. Röntgenach/Pegnitz, w imieniu i na rzecz którego działa PER AARSLEFF POLSKA Sp. z o.o. Warszawa jako Lider Konsorcjum. Wartość kontraktu to 3 640 800,00 zł (z VAT). Zakończenie kontraktu planowane jest do 31.12.2018 roku.
 

 • 11.07.2017 r. podpisanie umów


W tym dniu odpisano umowy na:
 
 1. Kontrakt 3 - Remont kolektora  lewobrzeżnego Wisły  w Krakowie.
Na wykonawcę zostało wybrane Konsorcjum firm: BLEJKAN S.A Szczecin i AQUAREN Sp. z o.o., Sp. K., Gliwice,w imieniu i na rzecz, którego działa BLEJKAN S.A Szczecin jako Lider Konsorcjum. Wartość kontraktu wyniesie 11.944 407,00 zł (z VAT). Planowane zakończenie kontraktu do 31.12.2019 roku. Inżynier wydał już "Powiadomienie o Dacie Rozpoczęcia Robót" i ustalił ją na  dzień 31.08.17 roku.

2. Kontrakt  4 - Remont syfonu pod rzeką Wisłą. Na wykonawcę kontraktu wytypowano - Konsorcjum firm: BLEJKAN  S.A  Szczecin i Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe   AKWA. J. Biskup  S. Owczarek Spółka Jawna Zabrze,  w imieniu i na rzecz którego działa BLEJKAN  S.A  jako  Lider  Konsorcjum. Całkowita wartość kontraktu wynosi 6.814 323,00 zł (z VAT) . Planowane zakończenie kontraktu do 31.12.2018 roku.
Inżynier wydał "Powiadomienie o Dacie  Rozpoczęcia Robót" na dzień 10.08.17 roku.
 
 • ​04.07.2017 r. podpisanie umowy

 
W tym dniu podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu dla projektu „Gospodarka wodno–ściekowa w Krakowie-Etap V” (Kontrakt 26). Wykonawcą została firma  „Ekocentrum – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych” spółka z o.o. Całkowita wartość kontraktu wynosi  728 160,00 zł (z VAT). Planowane zakończenie kontraktu do 30.09.2020 roku.