Menu mobile

Bieżące informacje - Gospodarka wodno - ściekowa w Krakowie - Etap V

Powrót do strony głównej

Bieżące informacje - Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie
-     Etap V Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

 • 31.03.2021 r. zakończenie umowy do Kontaktu nr 26 

W dniu 31.03.2021 r. zgodnie z umową została zakończona realizacja usługi „Inżynier Kontraktu dla projektu Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap V”
 W zakresie projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap V” w 2020 roku została zakończona realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych i remontowych. W realizacji pozostaje zadanie usługowe Kontraktu 14 - „Inteligentny system zarządzania siecią - Rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Część I - Model szczegółowy kanalizacji”
 

 • ​29.01.2021 r. podpisanie Zmiany nr 1  Wykonawcą  Kontraktu nr 14 część 3

Podpisanie Zmiany Nr 1 do  Kontraktu nr 14 część 3 - „Inteligentny system zarządzania siecią - Rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z integracją z innymi systemami – Modele predykcyjne, on-line, real time, RTC”. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji „Okresu przedwdrożeniowego”z 31.01.2021r. na 15.03.2021r. Zmian nie wpływa na  końcowy termin realizacji Kontraktu.
 

 • 22.01.2021 r. podpisanie Protokołu Odbioru końcowego do  Kontaktu nr 11 

Podpisano Protokół Odbioru Końcowego dla Kontaktu11 -„Budowa węzła przeróbki osadu dla zwiększenia efektywności wytwarzania biogazu w Oczyszczalni Ścieków Płaszów.”

 
 • 30.11.2020 r. podpisanie Zmiany nr 3 do Kontraktu 14 Część I

Podpisano Zmianę Nr 3 do  Kontraktu 14 - „Inteligentny system zarządzania siecią - Rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Część I - Model Szczegółowy kanalizacyjny. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji usługi do 28.02.2021rok.
 

 • 27.11.2020 r. podpisanie Zmiany nr 2 do Kontraktu 14 Część I

Podpisano Zmianę Nr 1 do Kontraktu 14 - "Inteligentny system zarządzania siecią - Rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Część II Model Szczegółowy Wodociągowy. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji usługi do 31.12.2020 roku.
  

 • 16.11.2020 r. podpisanie Protokołu Odbioru końcowego do  Kontaktu nr 1 część 4

Podpisano Protokół Odbioru Końcowego dla Kontaktu1 - „Remont kanalizacji panelami GRP- Część IV- Kolektory Al. Mickiewicza i Krasińskiego”.
 

 • 19.10.2020 r. podpisanie Zmiany nr 2 do Kontaktu nr 27 

Podpisano Zamianę Nr 2 do Kontaktu27- „Działania informacyjno promocyjne dla projektu Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap V” Zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji usługi do 31.12.2021 roku.
 

 • 25.09.2020 r. podpisanie Zmiany nr 1 do Kontraktu 14 Część II

Podpisanie Zmiany Nr 1 do  Kontraktu 14 - „Inteligentny system zarządzania siecią - Rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Część II - MODEL SZCZEGÓŁOWY WODOCIĄGOWY”. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji usługi do 30.11.2020 roku.
 

 • 25.09.2020 r. podpisanie Zmiany nr 2 do Kontraktu 14 Część I

Podpisanie Zmiany Nr 2 do  Kontraktu 14 - „Inteligentny system zarządzania siecią - Rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Część I - MODEL SZCZEGÓŁOWY KANALIZACYJNY” . Zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji usługi do 30.11.2020 roku.
 

 • 08.09.2020 r. podpisanie Zmiany nr 2 do Kontaktu nr 26 

Podpisano Zamianę Nr 2 do Kontaktu 26 - „Inżynier Kontraktu dla projektu Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap V”
Zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji usługi do 31.03.2021 roku oraz zwiększenia wartości umowy.
 • 31.07.2020 r. podpisanie Zmiany nr 4 do  Kontaktu nr 1 część 4 

Podpisano Zamianę Nr 4 do Kontaktu1 - „Remont kanalizacji panelami GRP-Część IV- Kolektory Al. Mickiewicza i Krasińskiego”.
Zmiana dotyczy wydłużenia czasu na Ukończenie Robót do 30.11.2020 roku.
 

 • ​25.06.2020 r. podpisanie Zmiany nr 3 do  Kontaktu nr 1 część 4 

Podpisano Zamianę nr 1 do Kontaktu  nr 1 - „Remont kanalizacji panelami GRP- Część IV- Kolektory Al. Mickiewicza i Krasińskiego”. Zmiana dotyczy podziału pozycji w Wykazie Cen.
 

 • 19.06.2020 r. podpisanie Umowy z Wykonawcą  Kontraktu nr 14 część 3

​Podpisano umowę z Wykonawcą Kontraktu nr 14 część 3 – „Inteligentny system zarządzania siecią - Rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z integracją z innymi systemami – Modele predykcyjne, on-line, real time, RTC”. Wykonawca: DHI POLSKA Sp. z o.o. , ul. Bagno 2/89, 00-112 Warszawa. Wartość netto: 3.580. 000, 00 zł. Przewidywany termin zakończenia: 22 miesiące od daty podpisania umowy.
 

 • 15.06.2020 r. podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego do  Kontraktu nr 2 

Podpisano Protokół odbioru Końcowegodla Kontaktunr  nr 2 „Remont kanalizacji panelami GRP - Kolektor prawobrzeżny rzeki Wilgi od ul.Przedwiośnie/Długosza do ul. Brożka.
 

 • 28.05.2020 r. podpisanie Zmiany nr 2 do  Kontaktu nr 11 

Podpisano Zamianę nr 2 do Kontraktu nr 11 „Budowa węzła przeróbki osadu dla zwiększenia efektywności wytwarzania biogazu w Oczyszczalni Ścieków Płaszów”. Zmiana dotyczy podziału pozycjiw Wykazie Cen.
 

 • 18.05.2020 r. podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego do Kontraktu 1 część 3 

Podpisano Protokół odbioru Końcowegodla Kontaktu nr 1 - „Remont kanalizacji panelami GRP- Część III – Kolektor prawobrzeżny rzeki Białuchy”.
 

 • 30.04.2020 r. podpisanie Zmiany Nr 2 do Kontraktu nr 1 część 3 

Podpisano Zamianę nr 2 do Kontaktu- „Remont kanalizacji panelami GRP- Część 3 – Kolektor prawobrzeżny rzeki Białuchy”.
Zmiana dotyczy obniżenia kwoty kontraktowej.
 

 • 31.03.2020 r. podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego do  Kontraktu nr 3 

Podpisano Protokół odbioru Końcowego dla Kontaktu nr 3 „Remont kolektora lewobrzeżnego Wisły”. 
 

 • 24.02.2020 r.  podpisanie Zmiany nr 1 do  Kontaktu nr 11

Podpisano Zamianę nr 1 do kontraktu nr 11 „Budowa węzła przeróbki osadu dla zwiększenia efektywności wytwarzania biogazu w Oczyszczalni Ścieków Płaszów.” Zmiana dotyczy wydłużenia czasu na Ukończenie Robót.
 

 • 16.01.2020  podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego do  Kontraktu nr 7 

Podpisano Protokół odbioru Końcowegodla Kontaktunr nr 7 „Remont kanalizacji rękawem utwardzonym promieniami UV w ul. Wrocławska, Kijowska, Mazowiecka, Racławicka”.
 

 • 14.01.2020 podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego do  Kontraktu nr 10 

Podpisano Protokół odbioru Końcowegodla Kontaktunr nr 10 „Budowa piaskownika na Oczyszczalni Ścieków Płaszów.”
 

 • 17.01.2020 r. podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego do Kontraktu nr 1część 1

Podpisano Protokół odbioru Końcowego  dla Kontaktu  nr 1 - „Remont kanalizacji panelami GRP- Część I – Kolektor lewobrzeżny rzeki Wilgi”.
 

 • 31.12.2019 roku podpisanie Zmiany Nr 2 do Kontraktu 1 część 4

     Podpisano Zamianę nr 2 do Kontaktu nr 1 - „Remont kanalizacji panelami GRP, Zadanie 4- Kolektory Kolektory Al. Mickiewicza i Krasińskiego” Zmiana dotyczy podziału pozycji z wykazu cen, uznania roszczenia czasowego i finansowego Wykonawcy. Przedłużono czas na ukończenie do 31.07.2020     roku, a kwota kontraktowa to 16 052 159,33 zł netto.
 

 • ​31.12.2019 roku podpisanie Zmiany Nr 1 do Kontraktu Nr 3

    Podpisano Zamianę nr 1 do Kontrakt nr 3: „Remont kolektora lewobrzeżnego Wisły” W wyniku uznania roszczenia Wykonawcy przedłużono czas na             ukończenie do 07.05.2020 r.
 

 • ​29.12.2019 roku podpisanie Zmiany Nr 1 do Kontraktu Nr 1 Część 3

      Podpisano Zamianę nr 1 do Kontrakt nr 1: „Remont kanalizacji panelami GRP, część 3 – Kolektor prawobrzeżny rzeki Białuchy”
       W wyniku uznania roszczenia Wykonawcy przedłużono czas na ukończenie do 31.05.2020 r.
 

 • ​29.11.2019 roku podpisanie Zmiany Nr 1 do Kontraktu Nr 10

     Podpisano Zamianę nr 1 do Kontrakt nr 10: „Budowa piaskownika na Oczyszczalni Ścieków Płaszów”
     Zmiana dotyczy obniżenia kwoty kontraktowej. Nowa kwota to 11 699 075, 16 zł netto.
 

 •  28.11.2019 r. podpisanie Zmiany Nr 1 do Kontraktu 2

      Podpisano Zamianę nr 1 do Kontaktu nr  2 - „Remont kanalizacji panelami GRP-Kolektor prawobrzeżny rzeki Wilgi od ul. Przedwiośnie/Długosza
do ul. Brożka”.Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty kontaktowej o  65 478,40 netto, która wynika z uznania roszczenia wykonawcy dotyczącego dodatkowej zapłaty za różnice pomiędzy wielkością kolektora, który ma być poddany renowacji, a wielkościami zapisanymi w dokumentacji przetargowej.
 

 • ​30.10.2019r. podpisanie Zmiany Nr 1 do Kontraktu 1 część 4

      Podpisano Zamianę Nr 1 do Kontaktu nr 1 - „Remont kanalizacji panelami GRP-Zadanie II- Kolektory Al. Mickiewicza i Krasińskiego”

      Zmiana dotyczy podziału pozycji z wykazu cen.
 

 • 12.09.2019r. podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego do Kontraktu 9

      Podpisano Protokół odbioru Końcowego  do Kontaktu nr 9 – „Budowa kanalizacji osiedle Piaski Wielkie, ul. Myśliwska i Gumniska”
 

 • 10.09.2019r. podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego do Kontraktu 1 część 2

      Podpisano Protokół odbioru Końcowego  do Kontaktu  1 - „Remont kanalizacji panelami GRP- Zadanie II- Kolektory Al. Słowackiego”
 

 • 09.09.2019r. podpisanie Zmiany Nr 2 do Kontraktu 1 część 2   

  Podpisano Zamianę Nr 2 do Kontaktu  1 - „Remont kanalizacji panelami GRP-Zadanie II- Kolektory Al. Słowackiego”

  Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty kontaktowej o 304 692, 82 zł netto związanej z uznania roszczenia wykonawcy dotyczącego usunięcia awarii na kolektorze oraz możliwością powadzenia prac wyłącznie w godzinach nocnych od 22.00 do 5.00.
   

 • 08.07.2019r. podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego do Kontraktu 25 część 3

  Podpisano Protokół odbioru Końcowego  do Kontaktu  25 - „Remont rurociągów magistralnych”Zadanie III Magistrala DN400 ul. Chłopickiego, Zaleskiego, Kielecka, Brodowicza, Olszyny

 

 • 30.04.2019r. podpisanie Zmiany Nr 1 do Kontraktu 1 część 2

  Podpisano Zamianę Nr 1 do Kontaktu  1 - „Remont kanalizacji panelami GRP-Zadanie II- Kolektory Al. Słowackiego”

      Zmiana dotyczy podziału pozycji z wykazu cen.
 

 • 31.12.2018 r. podpisnie protokołu

Podpisano Protokół Odbioru Końcowego dla Kontraktu 25 - Remont  rurociągów magistralnych - część IV -Magistrala DN 600  od ZUW Dłubnia ul. Łowińskiego do ul Makuszyńskiego.
 • 31.12.2018 r. podpisano zmianę

Podpisano Zmianę Nr 1 do Kontraktu 25 - Remont  rurociągów magistralnych -część III -Magistrala DN 400 ul. Chłopickiego, Zaleskiego, Kielecka, Brodowicza, Olszyny. Przedłużenie czasu na ukończenie do 08.07.2019 r.
 

 • 14.12.2018 r. podpisanie protokołu

Podpisano Protokół Odbioru Końcowego dla Kontraktu 25 - Remont  rurociągów magistralnych - część V -Magistrala DN 500 ul. Opolska  od ul. Krowoderskich Zuchów do  ul. Prądnickiej.
 

 • 30.11.2018 r. podpisanie umowy

Podpisanie umowy na Kontrakt 14 - Inteligentny system zarządzania siecią -Część II Inteligentny system zarządzania siecią - Rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Część I - MODEL SZCZEGÓŁOWY KANALIZACYJNY ,Wykonawca: ARUP POLSKA Sp. z o.o. , ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, Wartość netto: 3. 649. 000, 00zł.,Przewidywany termin zakończenia  do 30.09.2020 r.
 

 • 28.11.2018 r. podpisanie umowy

Podpisano umowę na  Kontrakt 11 - Budowa węzła przeróbki osadu dla zwiększenia efektywności wytwarzania biogazu w oczyszczalni ścieków Płaszów.
Wykonawca: Instal Kraków S.A., Wartość netto: 7.287.540 zł. Przewidywany termin zakończenia: do 30.06.2020 r. 
 
 • 21.11.2018 r. podpisanie protokołu

Podpisano  Protokół Końcowego Odbioru Robót dla  Kontrakt 5 -  Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV część I - ul. Barbary, ul. Heleny, ul. Telimeny.
 

 • 14.11.2018 r. podpisanie protokołu odbioru końcowego

Podpisano protokół odbioru końcowego dla Kontraktu 4 - Remont syfonu pod rzeką Wisłą.
 
 • 13.11.2018 r. podpisanie zmiany 

Podpisano Zmianę nr 1 do Kontrakt 5 -  Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV część I - ul. Barbary, ul. Heleny, ul. Telimeny.  W związku ze zmniejszeniem zakresu robót  zmniejszeniu uległa Zatwierdzona Kwota Kontraktowa.
 

 • 05.07.2018 r. podpisanie umowy

Podpisanie umowy na Kontrakt 2 - Remont kanalizacji panelami GRP Kolektor prawobrzeżny rzeki Wilgi od ul. Przedwiośnie/Długosza do ul. Brożka
Wykonawca: Aquaren Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Wartość netto -  8.130.000 zł., Przewidywany termin zakończenia: 30.06.2020r.
 
 • 26.06.2018 r. podpisanie protokołu

Podpisano Protokół odbioru końcowego dla  Kontrakt 5 - Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV - część II – ul. Aleksandry
 
 • 26.07.2018 r. podpisanie umowy

Kontrakt 14 - Inteligentny system zarządzania siecią Część I Inteligentny system zarządzania siecią - Wprowadzenie dodatkowych pomiarów on-line w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonawca: TECHNITEL POLSKA SA, ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź. Wartość netto   -  2.435.614,67 zł. Przewidywany termin zakończenia  - 30.05.2019r.
 
 • 18.06.2018 r. podpisanie protokołu

Podpisano Protokół odbioru końcowego dla Kontrakt 25 -  Remont  rurociągów magistralnych- część I - Magistrala DN 500 ul. Opolska  od ul. Prądnickiej do  ul. Grażyny.
 

 • 18.06.2018r. podpisanie umowy

​Podpisanie umowy na Kontrakt 7 - Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV w ul. Wrocławska, Kijowska, Mazowiecka, Racławicka.

 Wykonawca: Kinga Lasko Firma Produkcyjno – Usługowa „RENO-KAN”. Wartości netto   -  2.435.000,00 zł, Przewidywany termin zakończenia: 31.12.2019r.

 
 • 24.05.2018 r. podpisanie umowy

Podpisano  umowę na  kontrakt 2 „Remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy Kolektor wzdłuż ul. Dymarek”
Wykonawca: Blejkan S.A., ul. Transportowa 25, 70-716 Szczecin
Wartość: 16 234 770,00 zł.(z VAT)
Planowane zakończenie: do 30.06.2020r.
 
 • 18.05.2018 r. podpisanie protokołu odbioru

Podpisano Protokół odbioru końcowego  dla Kontrakt 25 - Remont  rurociągów magistralnych -część II- Magistrala DN 500 ul Broniewskiego od Al. Andersa do ronda Hipokratesa.
 
 • 26.04.2018r. podpisanie zmiany nr 1 do kontraktu 5  

W związku z wystąpieniem niezawinionych przez Strony i niemożliwych wcześniej do przewidzenia okoliczności dotyczących rozbieżności w średnicach kanału na poszczególnych odcinkach w stosunku do danych zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym Wykonawca przedłożył roszczenie finansowe.
Zmianie uległa Zatwierdzona kwota kontraktowai wynosi po w/w Zmianie 2 498 246,97 PLN ( włącznie z VAT).

 

 • ​17.04.2018 r. podpisanie zmiany nr 2 do kontraktu 25

W związku z wystąpieniem niezawinionych przez Strony i niemożliwych wcześniej do przewidzenia okoliczności, przedłużono czas na ukończenie kontraktu do 18.06.2018 r. Pozostałe warunki nie uległy zmianie.

 

 • 09.03.2018 r. podpisanie umowy

Podpisano umowę na kontrakt 25. cz. V  „Remont  rurociągów magistralnych - Magistrala DN 500 ul. Opolska od ul. Krowoderskich Zuchów do ul. Prądnickiej”. Wykonawcą kontraktu została firma: Tadeusz Kopeć Firma Usługowo- Produkcyjna INSTAL –KOP z Łukanowic. Wartość kotraktu to 1 953 503,08 zł. ( z VAT) Zakończenie kontraktu planowane jest do 31.12.2018 r.
 

 • ​07.03.2018 r. podpisanie umowy

Podpisano umowę na  kontakt nr 25 cz. III „Remont rurociągów magistralnych - Magistrala DN 400 ul. Chłopickiego, Zaleskiego, Kielecka ,Brodowicza, Olszyny” . Wykonawcą kontaktu została firma - Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o.o.,  Łaziska Górne. Wartość kontraktu wynosi 3 405 423,51 zł. (z VAT). Zakończenie kontraktu planowane jest  do 31.12.2018 roku. 
 

 • 07.03.2018 r. podpisanie umowy

Podpisano umowę na  kontakt nr 25 cz. IV „Remont rurociągów magistralnych Magistrala DN 500 w ul. Łowińskiego od ZUW Dłubnia do ul. Makuszyńskiego”. Na wykonawcę kontraktu wybrana została firma Preuss Pipe Rehabilitation Polska  Sp. z o.o.,  Łaziska Górne. Wartość kontraktu to: 5 688 750,00 zł. ( z VAT). Planowane zakończenie kontraktu  do 31.12.2018 r.
 

 • 18.01.2018 r. podpisanie zmiany nr 1 do Kontraktu 25. cz. II

W związku z wystąpieniem niezawinionych przez Strony i niemożliwych wcześniej do przewidzenia okoliczności, przedłużono czas na ukończenie do 18.05.2018 roku. Pozostałe warunki kontraktu nie uległy zmianie.
 

 • 16.01.2018 r. podpisanie zmiany nr 1 do kontraktu Kontrakt  nr 25 cz. I

W związku z wystąpieniem niezawinionych przez Strony i niemożliwych wcześniej do przewidzenia okoliczności, przedłużono czas na ukończenie o dwa miesiące. Pozostałe warunki kontraktu nie uległy zmianie.

 
 • ​30.10.2017 r.  podpisanie umowy

Podpisano umowę na  kontakt nr 10 „Budowa piaskownika na oczyszczalni ścieków Płaszów”. Wykonawcą kontraktu będzie firma INSTAL KRAKÓW SA. Wartość kontraktu wynosi 11 796 197,76 zł ( z VAT). Planowane zakończenie kontraktu do dnia 31.12.2019 roku.
 
 • 23.10.2017 r. podpisanie umowy

  Podpisano umowę na kontakt nr 1 cz. III „Remont kanalizacji panelami GRP-Kolektor prawobrzeżny rzeki Białuchy”. Wykonawcą kontraktu zostało Biuro Prawno- Inwestycyjne „INVEST-LEX” sp. z o.o. z Krakowa. Wartość całkowita kontraktu wynosi 9 083 550,00 zł (z VAT). Zakończenie kontraktu zaplanowano na dzień 31.12.2019 roku.

 
 • 05.10.2017 r. podpisanie umowy

Podpisano umowę na  kontakt nr 1 cz. „Remont kanalizacji panelami GRP-Kolektor lewobrzeżny rzeki Wilgi”.Na wykonawcę kontraktu wybrana została firma BLEJKAN  S.A. ze  Szczecina. Wartość całkowita kontraktu wynosi 10 670 250,00 zł (z VAT). Zakończenie kontraktu zaplanowano do dnia 31.12.2019 roku. 
 

 • 28.09.2017 r. podpisanie umowy

Podpisano umowę na kontrakt nr 1 cz. IV „ Remont kanalizacji panelami GRP-Kolektory Al. Mickiewicza i Krasińskiego”. Wykonawcą kontraktu została firma - Poznańskie Przedsiębiorstwo  Robót i Usług Specjalistycznych „REMKAN” sp. z o.o. z Poznania. Wartość kontraktu określono na kwotę 16 136 810,34 zł (z VAT). Zakończenie kontraktu zaplanowano do dnia 31.12.2019 roku. 
 

 • 28.09. 2017 r. podpisanie umowy 

W tym dniu podpisano umowę na kontrakt nr 1 cz. II „Remont kanalizacji panelami GRP-Kolektory Al. Słowackiego”. Na wykonawcą kontaktu wybrana została firma - Poznańskie Przedsiębiorstwo  Robót i Usług Specjalistycznych „REMKAN” sp. z o.o. z Poznania. Wartość kontraktu wynosi 4 974 786,66 zł (z VAT). Zakończenie kontraktu zaplanowano do dnia  31.12.2019 roku.

 

 • 25.09.2017 r. podpisanie umowy

Podpisano umowę na kontrakt  nr 9 „ Budowa kanalizacji osiedle Piaski Wielkie, ul. Myśliwska i Gumniska”  Wykonawcą inwestycji została firma  OMEGA– Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych z Rudy Śląskiej. Wartość inwestycji wyniesie 8 195 266,25 zł (z VAT). Zakończenie kontraktu zaplanowano do dnia 30.06.2020 roku.
 

 • 19.09.2017 r. podpisanie umowy

Podpisano umowę na kontrakt nr  25 cz. II „Remont  rurociągów magistralnych - Magistrala DN 500 ul. Broniewskiego od  Al. Andersa do ronda Hipokratesa”. Wykonawca została firma Preuss Pipe Rehabilitation Polska  Sp. z o.o. z  Łazisk Górnych. Wartość kontraktu wyniesie 1 132 694,70 zł (z VAT). Zakończenie kontraktu zaplanowano na dzień 19.02.2018 roku. 
 

 • 18.09.2017 r. podpisanie umowy

Podpisano umowę na kontrakt  nr 25 cz. I „Remont  rurociągów magistralnych - Magistrala DN 500 ul. Opolska od ul. Prądnickiej do ul. Grażyny”. Na wykonawcę wybrano firmę Tadeusz Kopeć Firma Usługowo – Produkcyjna „INSTAL-KOP”,  Wojnicz, Łukanowice. Wartość całkowita kontraktu wyniesie  2 034 051,00 zł (z VAT). Kontrakt zostanie zakończony w dniu 18.02.2018 roku.
 

 • 05.09.2017 r. podpisanie umowy

W tym dniu podpisano umowę na kontrakt nr 27 „Działania informacyjno-promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie- Etap V”–cz II.  Kontrakt obejmuje organizację i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych. Wykonawcą została firma ERMAT GROUP Beata Mstowska z Częstochowy. Zaplanowana wartość kontraktu wyniesie 131 803,17 zł (z VAT). Zakończenie działań nastąpi do dnia 30.09.2020 roku.

 
 • 29.08.2017 r. podpisanie umowy

W ramach kontaktu Działania informacyjno promocyjne dla projektu podpisano umowę na pierwszą część zadania: Zaprojektowanie, wykonanie i posadowienie tablic informacyjnych/pamiątkowych dla projektu realizowanego w ramach Funduszu Spójności pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap V”. Na wykonowcę została wybrana firma: Elektro - Szyld Wyrób i Montaż Reklam Wiesław Piasecki Brzesko.
Wartość kontraktu wyniesie:  5 597,00 zł (z VAT). Planowane zakończenie kontraktu do dnia 31.01.2018 roku.

 

 •  17.08.2017 r. podpisanie umowy

Podpisano umowę na Kontrakt 5 - Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV- część II – ul. Aleksandry. Na wykonawcę wybrano firmę:  UNIMARK  Sp. z o.o. Wadowice. Wartość kontraktu wyniesie: 2 437 396,29 zł (z VAT). Zakończenie kontraktu planowane jest do dnia 31.12.2018 roku.

 

 • 10.08.2017 r. podpisanie umowy

Podpisano umowę na Kontrakt 5 - Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV- część I – ul. Barbary, Heleny i Telimeny.Wykonawcą kontraktu zostało-Konsorcjum firm: PER AARSLEFF POLSKA Sp. z o.o Warszawa i Aarsleff Rohrsanierung GmbH. Röntgenach/Pegnitz, w imieniu i na rzecz którego działa PER AARSLEFF POLSKA Sp. z o.o. Warszawa jako Lider Konsorcjum. Wartość kontraktu to 3 640 800,00 zł (z VAT). Zakończenie kontraktu planowane jest do 31.12.2018 roku.
 

 • 11.07.2017 r. podpisanie umów

W tym dniu odpisano umowy na:
 1. Kontrakt 3 - Remont kolektora  lewobrzeżnego Wisły  w Krakowie.
Na wykonawcę zostało wybrane Konsorcjum firm: BLEJKAN S.A Szczecin i AQUAREN Sp. z o.o., Sp. K., Gliwice,w imieniu i na rzecz, którego działa BLEJKAN S.A Szczecin jako Lider Konsorcjum. Wartość kontraktu wyniesie 11.944 407,00 zł (z VAT). Planowane zakończenie kontraktu do 31.12.2019 roku. Inżynier wydał już "Powiadomienie o Dacie Rozpoczęcia Robót" i ustalił ją na  dzień 31.08.17 roku.
2. Kontrakt  4 - Remont syfonu pod rzeką Wisłą. Na wykonawcę kontraktu wytypowano - Konsorcjum firm: BLEJKAN  S.A  Szczecin i Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe   AKWA. J. Biskup  S. Owczarek Spółka Jawna Zabrze,  w imieniu i na rzecz którego działa BLEJKAN  S.A  jako  Lider  Konsorcjum. Całkowita wartość kontraktu wynosi 6.814 323,00 zł (z VAT) . Planowane zakończenie kontraktu do 31.12.2018 roku. 
Inżynier wydał "Powiadomienie o Dacie  Rozpoczęcia Robót" na dzień 10.08.17 roku.
 
 • ​04.07.2017 r. podpisanie umowy

W tym dniu podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu dla projektu „Gospodarka wodno–ściekowa w Krakowie-Etap V” (Kontrakt 26). Wykonawcą została firma  „Ekocentrum – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych” spółka z o.o. Całkowita wartość kontraktu wynosi  728 160,00 zł (z VAT). Planowane zakończenie kontraktu do 30.09.2020 roku.