Menu mobile

Inwestycje Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Celem działalności inwestycyjnej Wodociągów Miasta Krakowa w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest poprawa jakości życia mieszkańców Krakowa, poprzez ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz dbałość o środowisko naturalne.
  
 

Znalezione inwestycje: 12

11. ​Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 1000, DN 800, DN 500 wraz z przepięciem w ul. Żołnierskiej, Żeńców, Kaczej w Krakowie

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków 2 431 710 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 1000, DN 800, DN 500 wraz z przepięciem istniejących przyłączy kanalizacyjnych i wpustów drogowych w ul. Żołnierskiej, Żeńców, Kaczej oraz budowa (przełożenie) wodociągu DN 150 w ul. Żołnierskiej. 2023-06-30 >

12. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zaporębie i ul. bocznych wraz z przyłączami, przebudową gazu, budową pompowni ścieków

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji Akcja
AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków 3 387 420 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zaporębie i ul. bocznych wraz z przyłączami, przebudową gazu, budową pompowni ścieków sanitarnych z rurociągiem tłocznym, elektryką, AKPIA, zjazdem i włączeniem do istniejącego kolektora sanitarnego w ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego. Osiedla Branice - zad. 9, 10,11,12,13. 2023-06-30 >
Strona 3 z 3