Inwestycje

Celem działalności inwestycyjnej Wodociągów Miasta Krakowa w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest poprawa jakości życia mieszkańców Krakowa, poprzez ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz dbałość o środowisko naturalne.
  
 

Znalezione inwestycje: 10

6. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków os. Kostrze

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Instal Kraków SA, ul. K. Brandla 1, 30-732 Kraków 3 964 030,90 Modernizacja istniejącej infrastruktury,
Budowa nowych elementów wraz z
sieciami technologicznymi
2018-07-30

7. Budowa sieci wodociągowej Dn400 w ul. Rzemieślniczej w Krakowie.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
PP MPWiK Sp z o.o., os. Złotego Wieku 74, 31-618 Kraków. 752 500,40 Sieć wodociągowa – 273,00 2018-09-30

8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych w os. Branice, (ul. Plastusia, Szymańskiego, Sasanek, Deszczowa).

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ROBIN, ul. T. Kościuszki 53,  30-105 Kraków. 1 840 000,00 Sieć kanalizacyjna:
Zad. 1 - Ul. Plastusia – 464,50
Zad. 2 - Ul. Sasanek – 343,50
Zad. 3 – ul. Szymańskiego, Sasanek – 620,00
Zad. 4 – ul. Deszczowa – 186,50
2019-12-31

9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym w rejonie ul. Kuryłowicza i Gombrowicza.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Majwer Sp z o.o., ul. Kwiatowa 2, 30-437 Kraków. 747 336,72 Sieć kanalizacyjna – 746,00
Rurociąg tłoczny -  227,50
Pompownia ścieków – 1 kpl
2018-05-31

10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawitacyjnej) w ulicach: Unruga, Winnickiej, Skotnickiej, Podole wraz z przebudową sieci wodociągowej, gazowej i kanalizacji deszczowej w ul. Skotnickiej.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków. 2 097 041,99 Sieć kanalizacyjna (grawitacyjna i tłoczna) – 2069,5m
sieć wodociągowa – 164,5m
sieć kanalizacji deszczowej – 513m
2018-06-10