Menu mobile

Zawieranie umów o zapatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

Powrót do strony głównej

Zawieranie umów o zapatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

 

Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z tytułu zmiany Odbiorcy usług


Nowy właściciel/dysponent prawny nieruchomości, która jest przyłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej powinien wystąpić do WMK S.A. z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Wniosek: F3-5-1 (do pobrania) (PDF) wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek wraz załączonymi dokumentami może być przekazany:
 
  • osobiście w Centrum Obsługi Mieszkańców, ul. Senatorska 9
  • listownie na adres WMK S.A. lub faxem (12 42-42-322),
  • pocztą elektroniczną w postaci skanów (e-mail: biuro@wodociagi.krakow.pl).