Menu mobile

Zintegrowany Kalkulator Projektanta

Powrót do strony głównej

Zintegrowany Kalkulator Projektanta Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj


Zapraszamy do korzystania z wersji online Zintegrowanego Kalkulatora Projektanta!

 

kalkulator (118.15KB, PNG)
 
 

W skład kalkulatora wchodzi 6 aplikacji:

 
 Q-retencyjne- (1.64KB, JPG)​ Q-retencyjne to aplikacja do obliczania limitu zrzutu wód opadowych, jakie dla standardowych warunków mogą zostać przyjęte do sieci WMK S.A. oraz wymiarowania zbiorników retencyjnych na podstawie parametrów deszczu miarodajnego.

Koowo-Jajowy- (1.78KB, JPG) ​Kołowy-Jajowy to aplikacja, która służy do obliczenia charakterystycznych parametrów hydraulicznych dla kanałów kołowych i jajowych, takich jak: Przekrój, Obwód zwilżony, Promień hydrauliczny, Prędkości i Przepustowości.

Spadek (1.33KB, JPG) Spadek jest aplikacją, która oblicza spadek w zależności od podanych rzędnych i odległości oraz rzędną w zależności od podanego spadku, odległości i rzędnej początkowej/ końcowej. 

Qh-maksymalne- (1.58KB, JPG) Qh maksymalne to aplikacja do obliczania maksymalnego zapotrzebowania na wodę w zależności od rodzaju zabudowy na podstawie współczynników nierównomierności dobowej (Nd) i godzinowej (Nh) oraz zużycia jednostkowego przez mieszkańca (jd).

Q-cinieniowe (1.49KB, JPG) Q ciśnieniowe to aplikacja, który służy do obliczeń hydraulicznych przewodów ciśnieniowych.

 Objtoc- (2.13KB, JPG) Objętość to aplikacja, która służy do obliczenia objętości oraz długości kanału z uwzględnieniem jego kształtu.

Pobierz plik   Przykłady obliczeniowe dla programu Zintegrowany Kalkulator Projektanta (pobierz plik pdf)