Menu mobile

Badanie ścieków i osadów - procedura

Powrót do strony głównej

Badanie ścieków i osadów - procedura Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

ZAWIERANIE UMOWY - ZLECENIA NA BADANIE ŚCIEKÓW, OSADÓW

Komunikat!
W związku ze zbliżającą się majówką, Centralne Laboratorium WMK S.A. przyjmuje próbki do 26 kwietnia (piątek) włączenie.
W celu otwarcie zlecenia i/lub dostarczenia próbek do badań w późniejszym terminie, zapraszamy dopiero od 6 maja.


Centralne Laboratorium:
Pracownia Badania Ścieków
Lokalizacje: ul. Kosiarzy 3, ul. Dymarek 9
tel. 12 65-30-797, wew. 4154, fax wew. 4155
e-mail: waldemar.kalka@wodociagi.krakow.pl
e-mail: anna.malicka@wodociagi.krakow.pl
e-mail: wojciech.bragiel@wodociagi.krakow.pl

czynne w godzinach: 8.00 - 14.00
 
Podstawą do wykonania badań ścieków, osadów jest umowa-zlecenie złożone przez Klienta w siedzibie Laboratorium. Przyjmowane są także zlecenia w innej formie dogodnej dla Klienta tj. pismo lub zapytanie ofertowe przesłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (e-mail) lub faxem.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków Klient zobowiązany jest podać:
  • jeżeli jest osobą fizyczną: imię i nazwisko, dokładny adres, pesel, numer telefonu
  • jeżeli jest podmiotem prawnym: nazwę i dokładny adres siedziby,  decyzję lub postanowienie o nadaniu numeru NIP (kserokopia, skan dokumentu), numer KRS (jeżeli posiada), numer telefonu.  
 

PRZYJMOWANIE PRÓBEK DO BADAŃ


Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 13.00.
W przypadku, gdy istnieje konieczność przedłożenia wyników badań organom urzędowym próbka do badania jest pobierana przez próbkobiorcę Centralnego Laboratorium WMK S.A. W pozostałych przypadkach, Klient może osobiście pobrać i dostarczyć próbkę do Laboratorium.
 

KOSZT BADANIA


Całkowity koszt badania (badane parametry, pobranie próbki, transport próbki) jest naliczany według cennika usług świadczonych przez WMK S.A (PDF).  (0.23MB, PDF)Faktura płatna przelewem jest zawsze przesyłana Klientowi pocztą w formie papierowej, po wykonaniu badań i sporządzeniu sprawozdania.