Menu mobile

Badanie ścieków i osadów - procedura

Powrót do strony głównej

Badanie ścieków i osadów - procedura Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

ZAWIERANIE UMOWY - ZLECENIA NA BADANIE ŚCIEKÓW, OSADÓW


Centralne Laboratorium:
Pracownia Badania Ścieków
Lokalizacje: ul. Kosiarzy 3, ul. Dymarek 9
tel. 12 65-30-797, wew. 4154, fax wew. 4155
e-mail: waldemar.kałka@mpwik.krakow.pl
e-mail: anna.malicka@mpwik.krakow.pl
e-mail: wojciech.bragiel@mpwik.krakow.pl

czynne w godzinach: 8.00 - 14.00
 
Podstawą do wykonania badań ścieków, osadów jest umowa-zlecenie złożone przez Klienta na formularzu (0.84MB, PDF) w siedzibie Laboratorium. Przyjmowane są także zlecenia w innej formie dogodnej dla Klienta tj. pismo lub zapytanie ofertowe przesłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (e-mail) lub faxem.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków Klient zobowiązany jest podać:
  • jeżeli jest osobą fizyczną: imię i nazwisko, dokładny adres, pesel, numer telefonu
  • jeżeli jest podmiotem prawnym: nazwę i dokładny adres siedziby,  decyzję lub postanowienie o nadaniu numeru NIP (kserokopia, skan dokumentu), numer KRS (jeżeli posiada), numer telefonu.  
 

PRZYJMOWANIE PRÓBEK DO BADAŃ


Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 13.00.
W przypadku, gdy istnieje konieczność przedłożenia wyników badań organom urzędowym próbka do badania jest pobierana przez próbkobiorcę Centralnego Laboratorium MPWiK S.A. W pozostałych przypadkach, Klient może osobiście pobrać i dostarczyć próbkę do Laboratorium.
 

KOSZT BADANIA


Całkowity koszt badania (badane parametry, pobranie próbki, transport próbki) jest naliczany według cennika usług świadczonych przez MPWiK S.A. w Krakowie (0.51MB, PDF). Faktura płatna przelewem jest zawsze przesyłana Klientowi pocztą w formie papierowej, po wykonaniu badań i sporządzeniu sprawozdania.