Menu mobile

Badanie jakości wody - procedura

Powrót do strony głównej

Badanie jakości wody - procedura Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

 

ZAWIERANIE UMOWY - ZLECENIA NA BADANIE JAKOŚCI WODY


Centralne Laboratorium
Pracownia Badania Wody i Pracownia Biologiczna
Lokalizacja: 30-148 Kraków, ul. Lindego 9
Punkt Obsługi Klienta (otwieranie zleceń, wydawanie sprawozdań z badań, informacja)
tel. 12 63-92-219, 602-32-43-74
fax: 12 63-92-212
laboratorium@wodociagi.krakow.pl

Czynne w godzinach: 8.00 - 14.00
 
Podstawą do wykonania badań jakości wody jest umowa-zlecenie złożone przez Klienta w odpowiedniej lokalizacji Laboratorium. Przyjmowane są także zlecenia w innej formie dogodnej dla Klienta tj. pismo lub zapytanie ofertowe przesłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (e-mail) lub faxem.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków Klient zobowiązany jest podać:
  • jeżeli jest osobą fizyczną: imię i nazwisko, dokładny adres, pesel, numer telefonu
  • jeżeli jest podmiotem prawnym: nazwę i dokładny adres siedziby, decyzję lub postanowienie o nadaniu numeru NIP (kserokopia, skan dokumentu), numer KRS ( jeżeli posiada), numer telefonu.
     

PRZYJMOWANIE PRÓBEK DO BADAŃ


Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 13.00.
W przypadku, gdy istnieje konieczność przedłożenia wyników badań organom urzędowym, próbka do badania jest pobierana przez próbkobiorcę Centralnego Laboratorium WMK S.A. W pozostałych przypadkach, Klient może osobiście pobrać i dostarczyć próbkę do Laboratorium. Jeżeli Klient zleca badanie bakteriologiczne, powinien zgłosić się do Laboratorium po sterylny pojemnik. Zostaje wówczas poinformowany, w jaki sposób prawidłowo pobrać próbkę do badań.
 

KOSZT BADANIA


Całkowity koszt badania (badane parametry, pobranie próbki, transport próbki) jest naliczany według cennika usług świadczonych przez WMK S.A. (0.34MB, PDF) Faktura płatna przelewem jest zawsze przesyłana Klientowi pocztą w formie papierowej, po wykonaniu badań i sporządzeniu sprawozdania.