Menu mobile

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Powrót do strony głównej

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - rozpoczęcie świadczenia usług przez WMK S.A. Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Krok 3


Na podstawie zgromadzonych dokumentów oraz wniosku inwestora WMK S.A. sporządza dwa egzemplarze umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, które należy podpisać osobiście w Centrum Obsługi Mieszkańców. Po podpisaniu ww. umowy, uzgadniany jest termin montażu wodomierza przez WMK S.A.  

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, sposób zawarcia ww. umowy ustalany jest z Odbiorcą usług indywidualnie.

Montaż wodomierza możliwy jest jedynie w obecności inwestora lub osoby przez niego upoważnionej. Na potwierdzenie wstawienia wodomierza inwestor otrzymuje protokół montażu, który stanowi podstawę do rozpoczęcia naliczania opłat z tytułu zużycia wody i/lub odprowadzania ścieków zgodnie ze wskazaniami wodomierza.  

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ