Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Działania informacyjno promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap VI”
Data dodania 2018-07-09 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 548/PN-49/2018 na zadanie:
"Działania informacyjno promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap VI”

Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie (0.33MB, PDF)
2. SIWZ
3. Wzór oferty
4. Wzór umowy
5. Formularz nr 1
6. Oświadczenie podstawy wykluczenia
7. SIWZ_zmieniona_10.07.201 (1.22MB, PDF)8
8. OPZ
9. Zmiana terminu składania ofert (0.10MB, PDF)
10. SIWZ_zmieniona_24.07.2018 (1.26MB, PDF)
11. OPZ_zmieniony_24.07.2018
 
Kraków, 26 lipca 2018 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII ust. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiadamia, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione na podstawie postanowień rozdziału XXVI ust. 1 pkt 5) SIWZ, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie zamawiającego.