Menu mobile

Aktualne przetargi

Powrót do strony głównej

Aktualne przetargi Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Znaleziono 443 przetargi

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 446/PN-47/2021 „Remont budynku administracyjnego w Zakładzie Uzdatniania Wody Dłubnia” 07/07/2021
do godz. 09:15
10/06/2021 >
2. 442/SW-10/2021 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jasnogórskiej i ul. Sosnowieckiej w Krakowie 24/06/2021
do godz. 09:15
10/06/2021 >
3. 366/PN-41/2021 Sukcesywne usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych. 18/06/2021
do godz. 09:15
02/06/2021 >
4. 400/PN-44/2021 Remont magistrali DN 800 ul. Cechowa do zbiorników „Krzemionki” 23/06/2021
do godz. 09:15
26/05/2021 >
5. 401/PN-45/2021 „Wykonanie prac remontowych związanych z uszczelnieniem przejść rurowych przez ściany komór „Zejścia i Wejścia” dla kładki technologicznej dla rurociągu „Raba 1200” ul. Tyniecka Ks. Józefa w Krakowie” 18/06/2021
do godz. 09:15
26/05/2021 >
6. 404/SK-9/2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jęczmiennej, Jęczmiennej bocznej odcinek S(i)-S1-S12 w rejonie budynku Jęczmienna 28 oraz sieci wodociągowej w ul. Jęczmiennej bocznej na działce 306, 67/3 w Krakowie 17/06/2021
do godz. 09:15
24/05/2021 >
7. 387/PN-42/2021 Sukcesywne naprawy sprzętu do telewizyjnej inspekcji kanałów dla potrzeb Zakładu Sieci Kanałowej WMK S.A. 28/05/2021
do godz. 09:15
20/05/2021 >
8. 361/PN-40/2021 Zaprojektowanie i wybudowanie wieży telekomunikacyjnej z infrastrukturą teletechniczną dla umożliwienia uruchomienia stacji bazowej w standardzie TETRA 15/06/2021
do godz. 09:15
18/05/2021 >
9. 287/SK-8/2021 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 400, w rejonie ul. Bosackiej, na wysokości budynku nr 12 05/05/2021
do godz. 09:15
18/05/2021 >
10. 349/PN-37/2021 Remont wentylacji pompowni fekalnej ob. 103 na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów. 10/06/2021
do godz. 09:15
12/05/2021 >
11. 215/SK-5/2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w os. Bieżanów w ulicach: Sucharskiego i drogi boczne, Czarnochowicka i drogi boczne, Kokotowska i drogi boczne, Jasieńskiego i drogi boczne w Krakowie. 14/04/2021
do godz. 09:15
10/05/2021 >
12. 355/PN-38/2021 Sukcesywne naprawy sprzętu do telewizyjnej inspekcji kanałów dla potrzeb Zakładu Sieci Kanałowej WMK S.A. 18/05/2021
do godz. 09:15
10/05/2021 >
Strona 5 z 37