Menu mobile

Aktualne przetargi

Powrót do strony głównej

Aktualne przetargi Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Znaleziono 443 przetargi

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 521/PN-60/2021 „Wykonanie prac remontowych związanych z naprawą zabezpieczeń antykorozyjnych magistrali DN600 mm oraz innych elementów stalowych w tunelu przy Rondzie Mogilskim” 21/07/2021
do godz. 09:15
06/07/2021 >
2. 518/PN-59/2021 Dostawa kabli transmisyjnych kamer inspekcyjnych do telewizyjnej inspekcji kanałów. 23/07/2021
do godz. 09:15
05/07/2021 >
3. 504/PN-56/2021 Dostawa samochodu asenizacyjnego do wywozu osadów uwodnionych dla Zespołu Lokalnych Systemów Kanalizacyjnych 16/07/2021
do godz. 09:15
02/07/2021 >
4. 473/PN-51/2021 Przebudowa systemu demontażu pomp wody surowej w starej studni zbiorczej ZUW Rudawa 15/07/2021
do godz. 09:15
02/07/2021 >
5. 520/SW-15/2021 Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku pomiędzy ul. Franciszkańską i Wiślną w Krakowie 14/07/2021
do godz. 09:15
01/07/2021 >
6. 494/PN-54/2021 Remont budynku głowicy pokoagulacyjnej w Zakładzie Uzdatniania Wody Dłubnia. 22/07/2021
do godz. 09:15
29/06/2021 >
7. 502/SW-13/2021 Budowa sieci wodociągowej DN100, wraz z likwidacją istniejącej sieci wodociągowej DN80 i DN 100MM, w rejonie ul. Andegaweńskiej i al. Andersa w Krakowie 08/07/2021
do godz. 09:15
25/06/2021 >
8. 474/SW-12/2021 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Potrzask 02/07/2021
do godz. 09:15
21/06/2021 >
9. 448/PN-48/2021 Dostawa kabla transmisyjnego kamer inspekcyjnych do telewizyjnej inspekcji kanałów 28/06/2021
do godz. 09:15
18/06/2021 >
10. 468/PN-49/2021 Sukcesywna dostawa środków do prowadzenia procesu termicznej utylizacji osadów w instalacji STUO w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Plaszów II podległej WMK S.A. 29/06/2021
do godz. 09:15
18/06/2021 >
11. 2/2021 Wstępne konsultacje rynkowe dotyczące dostawy chromatografu cieczowego z detektorem masowym (podwójny kwadrupol) oraz stacją automatycznej ekstrakcji SPE 31/07/2021
do godz. 14:00
18/06/2021 >
12. 3_2021 Wstępne konsultacje rynkowe dotyczące dostawy aparatury do prowadzenia badań metodą PCR. 31/07/2021
do godz. 14:00
18/06/2021 >
Strona 4 z 37