Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Remont rudociągów magistralnych: Część IV - Magistrala DN 600 w ul. Łowińskiego od ZUW Dłubnia do ul. Makuszyńskiego..
Data dodania 2017-12-12 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 994/PN-68/2017 na zadanie:
Remont rurociągów magistralnych: Część IV - Magistrala DN 600 w ul. Łowińskiego od ZUW Dłubnia do ul. Makuszyńskiego.
Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie (0.15MB, PDF)
2. Informacja o dokumentacji na FTP
3. Opowiedzi na pytania (10.01.2018 r.) (0.05MB, PDF)
4. Odpowiedzi na pytania (12.01.2018 r.) (0.06MB, PDF)
5. Informacja z otwarcia ofert (22.01.2018 r.)

 
Postępowanie nr: 994/PN-68/2017

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

dot.: przetargu ograniczonego nr  994/PN-68/2017  p.n. „Remont rurociągów magistralnych: Część IV – Magistrala DN 600 w ul. Łowińskiego od ZUW Dłubnia do ul. Makuszyńskiego”.

Kraków, 8 lutego 2018 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej „ustawą” zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną  przez: Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o.o., 43-170 Łaziska Górne, ul. Leśna 1 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 4.625.000,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 5.688.750,00 zł (słownie: pięć  milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza uzyskując w jedynym kryterium oceny ofert – „Oferowana cena” 10 punktów w skali od 0 do 10.

Pozostała oceniana oferta w powyższym jedynym kryterium (w skali od 0 do 10) uzyskała:

oferta złożona przez wykonawcę: Firma Usługowo – Produkcyjna „INSTAL-KOP” Tadeusz Kopeć, 32-830 Wojnicz, Łukanowice 188 –  9,8 punktów.