Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Dostawa samochodu specjalnego wraz z zabudową i wyposażeniem do telewizyjnej inspekcji kanalizacji w zakresie średnic 150-2000 mm oraz inspekcji studni
Data dodania 2021-11-05 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Wodociągi Miasta Krakowa S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, dalej zwana WMK S.A. informują
o zamiarze prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych poprzedzających ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy w celu dostawy samochodu specjalnego wraz z zabudową
i wyposażeniem do telewizyjnej inspekcji kanalizacji w zakresie średnic 150-2000 mm oraz inspekcji studni.
Przed finalnym określeniem cech technicznych opisujących przedmiot zamówienia, WMK S.A. wyraża chęć nawiązania dialogu z interesariuszami zainteresowanymi udziałem w takim postępowaniu.
Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest dostarczenie informacji niezbędnych do przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o planach i wymaganiach dotyczących zamówienia,
w szczególności przekazania wiedzy na temat obowiązujących norm, przepisów, regulacji prawnych, parametrów technicznych, dostępnych technologii i urządzeń na rynku.