Menu mobile

Fanpage na Facebook'u – W Krakowie dobra woda prosto z kranu

Powrót do strony głównej

Fanpage na Facebook'u – W Krakowie dobra woda prosto z kranu Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Granatowe tło, kran kampanii W Krakowie dobra woda prosto z kranu, logotyp kampanii, logotyp WMK S.A. Grafika pochodzi z fanpage'a.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – FACEBOOK (FANPAGE) WMK S.A.

 

I. Informacja o Administratorze danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych osób odwiedzających fanpage „Wodociągi Miasta Krakowa – W Krakowie dobra woda prosto z kranu” jest spółka Wodociągi Miasta Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Senatorskiej 1, 30-106 Kraków (dalej WMK S.A.).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wodociagi.krakow.pl.

II. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, lub kliknęły „Wezmę udział” lub „Zainteresowany/Zainteresowana” w „Wydarzeniu”;
 • kliknęły post opublikowany przez WMK S.A. lub opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u WMK S.A.

III. Cele i podstawy przetwarzania

 1. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 • prowadzenie fanpage’a „Wodociągi Miasta Krakowa – W Krakowie dobra woda prosto z kranu” (dalej fanpage WMK S.A.) na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. na stronie Zasady Facebooka;
 • przekazywanie bieżących informacji o WMK S.A., o organizowanych wydarzeniach, działaniach promocyjnych oraz w celu komunikacji z fanami, osobami zainteresowanymi działalnością WMK S.A.;
 • analizowanie aktywności uczestników oraz prowadzenie statystyk dotyczących odwiedzin na fanpage’u WMK S.A. przy wykorzystaniu narzędzi udostępnionych przez Facebook Inc.;
 • profilowanie, na podstawie zgromadzonych informacji, w celu dopasowania treści informacyjno-edukacyjnych oraz ewentualnie marketingowych do Pani/Pana zainteresowań;
 • w razie konieczności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 1. Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów WMK S.A., określonych w punkcie 1 powyżej  (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, np. w celu przeprowadzenia konkursu za pomocą fanpage’a WMK S.A. (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:
 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko lub nazwę profilu) oraz wizerunek w zakresie opublikowanym przez Panią/Pana na własnym profilu na Facebook’u;
 • informacje udostępnione przez Administratora na swoim fanpage’u pochodzące z fanpage’ów innych osób;
 • informacje opublikowane przez Panią/Pana na swoim fanpage’u lub na innych fanpage’ach, na których zdecyduje się Pani/Pan na oznaczenie fanpage’a WMK S.A. lub informacje opublikowane przez Panią/Pana na samym fanpage’u WMK S.A.;
 • dane statystyczne dostępne za pomocą narzędzi do analizy danych (takich jak:  Facebook Analytics, Facebook Insights) udostępnionych przez Facebook Inc. stosownie do warunków korzystania z serwisu Facebook. Zasady korzystania z serwisu społecznościowego Facebook są określone na stronie Zasady Facebooka. Dane gromadzone są przez funkcję Piksel Facebook oraz pliki cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika. Kod można powiązać z danymi użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, które są pobierane i przetwarzane w chwili otwarcia fanpage’a.

V. Odbiorcy danych

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, w tym podmiotom świadczącym obsługę IT, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na zasadach dotyczących przekazywania danych określonych przez Facebook Inc. i nie podlegających zmianie.
 2. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego jednakże w związku z tym, że dane są udostępniane operatorowi serwisu Facebook, dane mogą być udostępniane przez operatora serwisu Facebook poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Facebook w zakładce Zasady dotyczące danych.

VI. Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów: 
 • do momentu wniesienia sprzeciwu, skutkującego obowiązkiem Administratora do zaprzestania przetwarzania danych, natomiast dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń lub niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
a także:
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage WMK S.A. dostępne za pomocą funkcji udostępnionych prze Facebook Inc. będą przetwarzane przez okres dostępności danych w narzędziach udostępnionych przez Facebook Inc. służących do analizy statystycznej (np. statystyki strony, „Facebook Analytics”) oraz analizy działań promocyjnych (np. „Menadżer reklam”).

VII.  Uprawnienie związane z przetwarzaniem danych

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, lub uzupełnienia, w przypadkach określonych przepisami prawa uprawnienie do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – poprzez przesłanie swojego żądania na adres iod@wodociagi.krakow.pl, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Informację jak złożyć skargę można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Pozostałe informacje

Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu, na podstawie zgromadzonych informacji, w celu dopasowania treści informacyjno-edukacyjnych oraz ewentualnie marketingowych do Pani/Pana zainteresowań. Profilowanie to nie będzie jednak wywoływać skutków prawnych wobec Pani/Pana ani w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. W wyniku zastosowanego profilowania nie będzie też Pani/Pan zobowiązana/y do żadnego działania.