Menu mobile

Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Wodociągi Miasta Krakowa bardzo wysoko w Rankingu Forbes!
Data dodania 2024-05-10 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Magazyn Forbes, w swoim majowym wydaniu, opublikował ranking Poland's Best Employers 2024 (Najlepsi Pracodawcy w Polsce w 2024 roku). Wodociągi Miasta Krakowa znalazły się na 3 miejscu w kategorii Energetyka i usługi komunalne.

Wyboru dokonano na podstawie ankiet wypełnionych przez pracowników dużych firm, które wzięły udział w badaniu pod koniec 2023 roku. Objęły one około 2 tys. najlepszych pracodawców z ok. 25 branż, zatrudniających co najmniej 250 osób. Kwestionariusz wypełniany był anonimowo.
 
Uczestnicy mogli oceniać swojego pracodawcę, ale także inne firmy z sektora, w którym pracują. Odpowiedzi 20 tys. osób dostarczyły dane do analizy. Jest to bezpośredni głos zatrudnionych, co gwarantuje niezależność wyników.
Przy powstaniu rankingu Forbes współpracuje z firmą analityczno-badawczą Statista R. To międzynarodowy koncern specjalizujący się w badaniach z zakresu budowania marek, tworzenia rankingów, analiz rynkowych i sektorowych w oparciu o kompleksowe badania rynku i analizę danych. Magazyn Forbes i firma Statista R. już po raz czwarty publikują Poland’s Best Employers.

Jesteśmy laureatem rankingu Najlepsi Pracodawcy 2024 WG. Magazynu Forbes

Do badania każda z firm zgłaszała się dobrowolnie, tak też było w przypadku Wodociągów Miasta Krakowa. Jak podkreśla magazyn Forbes – to wymaga odwagi! Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się w czołówce 300 firm, które wyznaczają godną do naśladowania praktykę zarządzania najcenniejszym zasobem.  
 
W przeprowadzonym badaniu zastosowano dwa podstawowe kryteria oceny:
rekomendacja bezpośrednia, czyli gotowość do polecania własnego pracodawcy, była badana przy pomocy pytania o prawdopodobieństwo, z jakim pracownicy poleciliby swojego pracodawcę znajomemu lub członkowi rodziny w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznaczało najmniej, zaś 10 – najbardziej prawdopodobne, rekomendacja bezpośrednia miała największy udział w ocenie; rekomendacja pośrednia, czyli gotowość do polecania innych pracodawców w branży, była badana przy pomocy pytania o skłonność do polecenia innych pracodawców znajomemu lub członkowi rodziny na skali: „zdecydowanie tak”, „zdecydowanie nie”, „brak odpowiedzi”. 

Obie rekomendacje uzupełniła ocena pracodawców w ponad 40 indywidualnych aspektach, które wywodziły się z następujących 7 obszarów: wizerunek i wzrost gospodarczy, relacje między pracownikami i zarządzanie, rozwój i perspektywy, obciążenie pracą, zrównoważony rozwój, płaca, warunki pracy i wyposażenie.
 
Wzięto również pod uwagę wyniki Poland's Best Employers 2023. To dodatek za stabilną reputację, jednak miał on mniejsze znaczenie przy obliczaniu łącznej punktacji niż wartość aktualnych rekomendacji.
 
Maksymalna liczba punktów, jaką mogła uzyskać firma w procesie badania, wynosiła 100. Wodociągi Miasta Krakowa zdobyły bardzo dobry wynik 70,13 punktów, który pozwolił nam uplasować się na wysokiej trzeciej pozycji w tak ważnym rankingu! Warto podkreślić, że w kategorii Energetyka i usługi komunalne zaleźliśmy się jako przedsiębiorstwo lokalne, wśród dużych firm o zasięgu ogólnopolskim, takich jak ENEA S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., czy Tauron Polska Energia S.A.

Więcej w Magazynie Forbes: