Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Woda - Miasto - Jakość Życia
Data dodania 2019-01-27

W dniach 25-27 stycznia odbyło się 48. Sympozjum Naukowe Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna.
Sympozjum GAP zainicjowała debata online wybitnych ekspertów z zakresu ekonomii pod przewodnictwem  prof. dr hab. Jerzego Hausnera, dotycząca sytuacji i perspektyw rozwoju polskiej gospodarki.

 
Firma-Idea: Zarządzanie aktywami niematerialnymi – to hasło pierwszego dnia Sympozjum. Aktywa niematerialne coraz częściej odgrywają kluczową rolę w rozwoju firmy. Uzupełniają kapitał finansowy i są źródłem tworzenia wartości. Posiadane patenty, czy prawa majątkowe pozwalają na większą swobodę na rynku oraz stanowią dużą przewagę konkurencyjną. O współczesnej roli aktywów niematerialnych i potrzebie ich wspierania opowiedział Mariusz Haładyj - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.️ Co w sytuacji, gdy własność intelektualna jest jedynym co posiadasz? Aktywa niematerialne w wielkim biznesie – jak je mierzyć, wyceniać i nimi zarządzać? Jak monetyzować własność intelektualną w cyfrowym świecie łatwego kopiowania? Czego potrzebują firmy, aby w pełni wykorzystywać potencjał aktywów niematerialnych? To tylko niektóre z wielu pytań, na które odpowiedzi szukali paneliści pierwszego dnia Sympozjum – przedstawiciele biznesu i świata nauki.

Miasto – Woda – Jakość Życia – takiej tematyce został poświęcony drugi dzień Sympozjum. Woda jest czynnikiem warunkującym życie, cennym surowcem wykorzystywanym w przemyśle, gospodarce komunalnej i rolnictwie. Wraz ze wzrostem zaludnienia, urbanizacją, rozwojem gospodarczym, wzrasta zapotrzebowanie na wodę, a na jej dostępność wpływają m.in. zmiany klimatu i poziom zanieczyszczenia środowiska. W jaki sposób miasta mogą w dalszym ciągu zaopatrywać swoich mieszkańców w wodę? Jak mądrze gospodarować zasobami wodnymi? Jak wykorzystywać wody opadowe? Jakie przeszkody stoją na drodze do realizacji projektów z zakresu błękitno – zielonej infrastruktury? Takie zagadnienia były przedmiotem debat drugiego dnia Sympozjum. Wykład wprowadzający wygłosiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Następnie głos zabrała Dorota Jakuta – Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Prezesi Zarządów przedsiębiorstw wodociągowych: Piotr Ziętara – Wodociągi Miasta Krakowa, Janusz Adamek - Sądeckie Wodociągi, Paweł Chudziński - Aquanet S.A. – Poznań, Witold Ziomek - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, dyskutowali o aspektach związanych z gospodarką wodną i jakością życia w mieście. Przedmiotem debaty, w której udział wzięli Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Szymankiewicz – Zastępca Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego i Maria Wasiak - Zastępca Prezydenta Bydgoszczy było m.in. zintegrowane planowanie rozwoju miast i efektywne wykorzystanie zasobów wody. Przedstawiciele świata nauki w swoim panelu rozmawiali o wodzie w kontekście nie tylko zasobu, ale także zagrożenia. Ciekawym punktem w programie drugiego dnia Sympozjum była dyskusja „Nie olewamy miasta. Rozwój błękitnej infrastruktury: administracja publiczna a interes publiczny” prowadzona przez dr Krzysztofa Głuca i dr Michała Kudłacza, ze studentami kierunku Gospodarka Przestrzenna UEK.

Wydarzeniami towarzyszącymi 48. Sympozjum GAP były m.in. wręczenie przez Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa Nagrody Przyjaciela Sympozjum im. dra Aleksandra Kowalskiego, którą otrzymała prof. dr hab. Anna Karwińska (UEK), wystawa zorganizowana przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, a także mecz piłki nożnej rozegrany pomiędzy studentami, a wykładowcami GAP.  
 
Sympozja organizowane przez Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbywają się cyklicznie. Uczestniczą w nich przedstawiciele świata nauki, biznesu i polityki, a także studenci. Poruszana tematyka skupia się wokół ważnych kwestii związanych z gospodarką, administracją i społeczeństwem. Przyjęta formuła swobodnej dyskusji sprawia, że Sympozja GAP są atrakcyjną formą edukacji, która uzupełnia tradycyjny system kształcenia, a także umożliwia międzypokoleniową integrację i wymianę doświadczeń.