Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Sejm uchwalił nowe Prawo wodne
Data dodania 2017-07-26

20 lipca Sejm RP na 46 posiedzeniu, po uwzględnieniu poprawek Senatu, przyjął Prawo wodne. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. 

Ustawa wprowadza kategorię opłat określonych mianem opłat za usługi wodne. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obok istniejącej opłaty zmiennej (dotychczas tzw. ,,opłaty środowiskowej”) wprowadzone zostają nowe opłaty stałe z tytułu korzystania z wód i odprowadzania ścieków do środowiska.

Dowiedz się wiecej na stronie IGWP