Menu mobile

Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Realizujemy kolejne wyzwanie!
Data dodania 2021-11-29 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

W dniu dzisiejszym Wodociągi Miasta Krakowa S.A. podpisały umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację projektu „Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej, cieplnej i biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3”.

Projekt będzie realizowany ze środków Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Obszar programowy, w ramach którego będzie realizowany wskazany projekt to  Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne. Bezpośrednim wymogiem/rezultatem programu jest budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła.

Projekt swoim zakresem obejmuje m.in.:
  • przebudowę instalacji biogazu do zasilania istniejących oraz planowanych modułów kogeneracyjnych przez zastosowanie zbiorników sferycznych do przechowywania i uśredniania składu biogazu w czasie (w miejsce zbiorników cylindrycznych, które posiadają ograniczony zakres regulacji pracy (60 ÷ 100%) pojemności zbiornika)
  • dobudowę 2 modułów kogeneracyjnych o mocy ok. 800 kW każdy, z niskoemisyjnymi silnikami spalającymi biogaz przy zawartości w spalinach NOx (tlenków azotu) 250mg/Nm³
  • rozbudowę sieci cieplnej niskoparametrowej obejmującej planowane wykorzystanie ciepła skojarzonego z kogeneracji do ogrzewania budynków już podłączonych do sieci cieplnej, planowanego ogrzewania stacji przyjęcia osadów z kanalizacji oraz planowanej przebudowy węzłów przyłączeniowych w budynku socjalnego z centralą dyspozytorską i warsztatów
  • montaż sieci cieplnej niskoparametrowej z rur stalowych preizolowanych w płaszczu PEHD prowadzonych w gruncie
  • wykorzystanie do celów grzewczych ciepła odpadowego pochodzącego ze spalarni osadów
  • montaż instalacji gazowej (biogaz) zasilającej moduły kogeneracyjne
  • modernizację układu elektroenergetycznego oczyszczalni

Dzięki podjętym działaniom system ciepłowniczy stanie się „systemem efektywnym”, tzn. zgodnie z Dyrektywą 2012/27/UE wykorzystującym do produkcji ciepła co najmniej 50% energii ze źródeł odnawialnych oraz ciepło odpadowe. Będzie to również w 100% ciepło pochodzące z kogeneracji.

Całkowity koszt projektu to 12 144 156,54 zł, przy czym wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 4 442 984,10 zł.