Menu mobile

Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Komunikat!
Data dodania 2024-05-07 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. informują, że w związku z pracami realizowanymi w ramach zadania: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu drogi kategorii gminnej – ul. Zwierzynieckiej i drogi kategorii powiatowej – ul. Kościuszki w Krakowie
wraz z przebudową sąsiadujących skrzyżowań oraz sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, remontem pętli tramwajowej Salwator”, konieczne jest przełączenie rurociągu magistralnego DN 800 na rurociąg tymczasowy.

Mając na uwadze strategiczny charakter wspomnianej infrastruktury dla krakowskiego systemu zaopatrzenia w wodę, 6 maja 2024 r. służby techniczne Spółki rozpoczęły działania przygotowawcze.

Ze względu na możliwą zmianę strefy zasilania (https://wodociagi.krakow.pl/jakosc-wody/skad-mam-wode.html) w obszarze śródmiejskim Krakowa w dniach 8-9 maja 2024 r. mogą wystąpić punktowe, chwilowe wzrosty mętności, niewpływające jednak
na użytkowe właściwości dostarczanej wody.


Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by wykluczyć ewentualne niedogodności w zakresie dostaw wody.

W przypadku problemów z dostawą wody, prosimy o kontakt pod całodobowym numerem telefonu 994.