Menu mobile

Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Europa w Krakowie dla czystej Wisły i Bałtyku
Data dodania 2024-03-22 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

22 marca w ramach obchodów Światowego Dnia Wody, w Zakładzie Uzdatniania Wody Bielany odbyło się spotkanie „Europa w Krakowie dla czystej Wisły i Bałtyku. Wodociągi Miasta Krakowa S.A. wykorzystały unijną szansę”.

By uczcić tegoroczny Światowy Dzień Wody i 20-lecie obecności Polski w Unii Europejskiej, w Zakładzie Uzdatniania Wody Bielany zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie naszych pracowników. Było ono elementem celebrowania rocznicy członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej, ale także doskonałą okazją do podsumowania szerokiego spektrum projektów zrealizowanych przy udziale środków wspólnotowych. Rozmawialiśmy o korzyściach środowiskowych, gigantycznym skoku cywilizacyjnym, jaki dokonał się w Krakowie i aglomeracji. Aktualnie trwa podsumowanie miliardowych inwestycji, ale także intensywna praca nad nowymi projektami, które pozwolą na dalszy dynamiczny rozwój spółki i miasta.

Absorbcja środków unijnych przez Wodociągi Miasta Krakowa trwa nieprzerwanie od 2002 roku. Byliśmy jednym z pierwszych beneficjentów programu ISPA, dedykowanego projektom środowiskowym. Jeszcze zanim nasz kraj wszedł oficjalnie w struktury unijne realizowaliśmy potężny projekt płaszowski. Unijne wsparcie i środki własne umożliwiły rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków Płaszów. Dzięki temu stała się jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Zmodernizowaliśmy część mechaniczną, zbudowaliśmy całkiem nową część biologiczną o wydajności 328 tys. m3/dobę, a w kolejnym etapie spalarnię osadów ściekowych. 18 hektarowe laguny osadowe zostały poddane rekultywacji, by zamienić się w zieloną łąkę, na której rozwija się bioróżnorodność.

Pozyskane środki pozwoliły również na budowę międzysystemowego kolektora Dolnej Terasy Wisły, dzięki któremu finalnie połączone zostały systemy centralne kanalizacji Krakowa i Nowej Huty. Umożliwiło to optymalizację pracy obu nowoczesnych oczyszczalni i dalszy dynamiczny rozwój sieci kanalizacyjnej. Projekt płaszowski był rewolucją środowiskową w Krakowie! Jako pierwsze duże miasto w Polsce oczyszczaliśmy 100% ścieków komunalnych. Przestaliśmy być gorącym, kłopotliwym puntem i zagrożeniem dla Morza Bałtyckiego.

Na tym nie koniec. Fundusze unijne stały się szansą na rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Krakowie. Wodociągi Miasta Krakowa od 2007 roku zrealizowały już VI etapów tego potężnego projektu, którego efektami są między innymi:
  • remont 85 km sieci kanalizacyjnych
  • budowa 53 km nowych sieci kanalizacyjnych
  • 6200 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej
  • rezerwa wyrównawcza i awaryjna wody pitnej dla północno-wschodniej części Krakowa
  • zwiększenie skuteczności zarządzania miejskim systemem wodociągowym i kanalizacyjnym
  • zwiększenie efektywność oczyszczania ścieków
  • ochrona środowiska
  • rozwój aglomeracji miejskiej
  • nowoczesne metody zarządzania infrastrukturą sieciową

Gościem honorowym wydarzenia był Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa, który wyróżnił szesnastu pracowników odznakami Honoris Gratia, tym samym przyjmując osoby odznaczone w poczet zasłużonych dla miasta Krakowa. Jan Sady, Przewodniczący Rady Nadzorczej i Piotr Ziętara, Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa wręczyli nagrody „Załużony dla Wodociągów Miasta Krakowa” oraz wyróżnienia honorowe przyznane za wzorowe zaangażowanie na rzecz rozwoju Wodociągów Miasta Krakowa.

Dziękujemy także prof. Stanisławowi Rybickiemu, Dziekanowi Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej za bardzo ciekawy wykład pt. "Oczyszczalnia ścieków Płaszów - dla mieszkańców Miasta, dla środowiska naturalnego, dla nauki".


Jesteśmy z Wami każdego dnia!