Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Sukcesywna realizacja remontów sieci wodociągowej metodą krakingu statycznego w zakresie średnic od DN 100 do DN 400 wraz z remontem przyłączy wodociągowych na terenie miasta Krakowa
Data dodania 2024-05-17 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Postępowanie nr: 427/PO-31/2024
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Kraków, 29.05.2024 r.
dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego nr 427/PO-31/2024 na zadanie: „Sukcesywna realizacja remontów sieci wodociągowej metodą krakingu statycznego w zakresie średnic od DN 100 do DN 400 wraz z remontem przyłączy wodociągowych na terenie miasta Krakowa”.
 
Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1,  zawiadamia, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione na podstawie postanowień rozdziału XIX ust. 1 pkt 2) ogłoszenia o zamówieniu, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.   
Zamawiający po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w związku z aktualizacją planów rocznych spółki i koniecznością koordynacji zamierzeń inwestycyjno-remontowych z zarządcami innych sieci oraz inwestycjami miejskimi zmuszony jest unieważnić postępowanie i opracować ponownie opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny ofert.