Menu mobile

Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

KOMUNIKAT
Data dodania 2024-05-15 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. informują, że w dniu 14 maja o godz. 19:07 otrzymały zgłoszenie od Straży Pożarnej o zdarzeniu odorowym w rejonie ulicy Portowej przy stopniu wodnym Dąbie. W tej sytuacji, niezwłocznie wysłano na miejsce zgłoszenia Pogotowie Kanałowe. O godz. 19:10 służby dyżurne Spółki przyjęły zgłoszenie podobnej treści od Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że powodem wypływu ścieków jest uszkodzenie zamknięcia nieczynnego rurociągu kanalizacyjnego. Oszacowano, że do rzeki Wisły przedostało się ok. 250 - 300 m3 ścieków. Obecni na miejscu przedstawiciele Straży Pożarnej Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Kraków pobrali próbkę wody, w której nie stwierdzono odstępstw od norm oraz obecności szkodliwych substancji chemicznych. Około godz. 21.00 została zakończona interwencja Państwowej Straży Pożarnej.

W dniu 15 maja przeprowadzono wewnętrzną analizę pracy systemu kanalizacyjnego w zlewni oczyszczalni Płaszów. Wzięto pod uwagę dane pomiarowe oraz uwzględniono prace konserwacyjne prowadzone na terenie zakładu w dniu 14 maja, które wymagały okresowego zamknięcia dopływu ścieków. Działania prowadzone były zgodnie z instrukcją eksploatacyjną obiektu, wskazującą maksymalny, bezpieczny poziom piętrzenia w kolektorze płaszowskim, którym ścieki dopływają do oczyszczalni.

Dodatkowo, przeprowadzona przez służby eksploatacyjne Zakładu Sieci Kanałowej kontrola komory przelewu burzowego P9, wykazała zniszczenie ruchomych elementów jego krawędzi. Miało to bezpośredni wpływ na zmniejszenie potencjału retencyjnego obu kolektorów (płaszowskiego i prawobrzeżnego), a w efekcie wywołało samoczynne uruchomienie przelewu burzowego P9 na prawobrzeżnym kolektorze Wisły. Uszkodzenie prawdopodobnie nastąpiło podczas burzy w dniu 11 maja.

Dziękujemy wszystkim służbom zaangażowanym w interwencję. Równocześnie ponownie zwracamy się z prośbą, by wszelkie informacje dotyczące pracy systemu kanalizacyjnego lub wodociągowego, które wzbudzają niepokój, były zgłaszane  bezpośrednio do służb dyżurnych Spółki, nr. tel. 994 czynny 24 h/d, siedem dni w tygodniu. W takiej sytuacji działania interwencyjne będą podjęte natychmiast, bez zbędnej zwłoki, ograniczając wpływ zdarzenia na otoczenie.