Menu mobile

Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Bezpieczeństwo wody
Data dodania 2024-05-13 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

W związku z pytaniami dotyczącymi pożaru nielegalnego składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich oraz możliwością skażenia wód powierzchniowych (rzeka Przemsza i Wisła) informujemy, że zdarzenie to nie ma żadnego wpływu na jakość wody w krakowskich kranach. Woda z rzeki Wisły nie jest wykorzystywana przez Wodociągi Miasta Krakowa jako źródło zaopatrzenia aglomeracji krakowskiej w wodę do spożycia.

Jednocześnie przypominamy, że źródłem wody dla Krakowa jest Zbiornik Dobczycki, rzeki Rudawa, Dłubnia i Sanka oraz ujęcie wód podziemnych Mistrzejowice. Woda dostarczana mieszkańcom Krakowa spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jak również regulacje Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jest w pełni bezpieczna dla zdrowia.