Taryfa i cenniki

Powrót do strony głównej

Taryfa i cenniki

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. uprzejmie informuje wszystkich Klientów, że zgodnie z uchwałą Nr  XXXI/514/15  Rady  Miasta  Krakowa  z  dnia  02.12.2015  r.  w  okresie od  1  stycznia  2016  r.  do  31  grudnia  2016  r. obowiązuje nowa  taryfa  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzenia  ścieków  na  terenie Gminy Miejskiej Kraków.
 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Cena netto (w zł) Cena brutto (w zł)
1. Cena za 1m3 dostarczanej wody dla wszystkich Odbiorców 3,90 4,21
2. Cena za 1m3 odebranych ścieków dla wszystkich Dostawców 5,50 5,94
3. Stawka opłaty abonamentowej
• dla 30-dniowego okresu rozliczeniowego
• dla 60-dniowego okresu rozliczeniowego
• dla 90-dniowego okresu rozliczeniowego
• dla 60-dniowego rozliczenia ryczałtowego
• dla 90-dniowego rozliczenia ryczałtowego
 

4,70
4,70
4,70
1,89
1,89

5,08
5,08
5,08
2,04
2,04
4. Stawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej
wskaźnika zanieczyszczenia ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych
0,028 0,030
5. Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia
wodociągowego
229,00 247,32
6. Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia
kanalizacyjnego
217,00 234,36