Taryfa i cenniki

Powrót do strony głównej

Taryfa i cenniki

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. uprzejmie informuje wszystkich Klientów, że wysokość stawek opłat Taryfy na rok 2017 nie ulega zmianie. Stawki zostały utrzymane na poziomie obowiązującym w 2016 roku zgodnie z uchwałą
Nr LVIII/1230/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23.11.2016 r.
 
W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. obowiązuje poniższa taryfa  dla  zbiorowego zaopatrzenia  w  wodę 
i  zbiorowego  odprowadzenia  ścieków  na  terenie Gminy Miejskiej Kraków.
 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Cena netto (w zł) Cena brutto (w zł)
1. Cena za 1m3 dostarczanej wody dla wszystkich Odbiorców 3,90 4,21
2. Cena za 1m3 odebranych ścieków dla wszystkich Dostawców 5,50 5,94
3. Stawka opłaty abonamentowej
• dla 30-dniowego okresu rozliczeniowego
• dla 60-dniowego okresu rozliczeniowego
• dla 90-dniowego okresu rozliczeniowego
• dla 60-dniowego rozliczenia ryczałtowego
• dla 90-dniowego rozliczenia ryczałtowego
 

4,70
4,70
4,70
1,89
1,89

5,08
5,08
5,08
2,04
2,04
4. Stawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej
wskaźnika zanieczyszczenia ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych
0,028 0,030
5. Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia
wodociągowego
229,00 247,32
6. Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia
kanalizacyjnego
217,00 234,36