Kontakt
Wybierz dogodną formę kontaktu.

Powrót do strony głównej

Zgłoś awarię

Numer alarmowy 994
 • 12 42-42-303
 • 0-800-13-00-60

Centrala

 • 12 42-42-300

Biuro Obsługi Klienta

 • Dziennik Podawczy:
  12 42-42-314
 • Dział Techniczny:
  12 42-42-315
 • Dział Dokumentacji i Odbiorów:
  12 42-42-412
 • Zawieranie umów o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków:
  12 42-42-435, 12 42-42-436
 • Informacja o należnościach:
  12 62-03-370, 12 42-42-499
 • Odczyt wodomierza:
  12 42-42-437, -438, -487

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka Akcyjna w Krakowie

ul. Senatorska 1
30-106 Kraków
e-mail: biuro@mpwik.krakow.pl

Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy
KRS 0000057956
NIP 6750000065
Regon 350720714
Kapitał zakładowy 208 457 000, 00 zł w całości opłacony

Bank Pekao S.A. I O/Kraków
43 1240 1431 1111 0000 1045 3324

Formularz kontaktowy

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest MPWiK S.A.z siedzibą w Krakowie, przy ul. Senatorskiej 1,
30-106 Kraków.

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na przesłaną przeze mnie wiadomość.

3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


Sekretariat Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego

tel. 12 62-03-320, 12 42-42-329
fax 12 42-42-322

Sekretariat Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora
Techniczno - Inwestycyjnego

tel. 12 62-03-325, 12 62-03-326
fax 12 42-42-335

Sekretariat Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora
Zarządzającego

tel. 12 42-42-321
fax 12 42-42-322


Sekretariat Członka Zarządu - Dyrektora Ekonomiczno - Finansowego

tel. 12 42-42-443, 12 43-33-432
fax 12 42-42-442

Rzecznik prasowy:

Robert Żurek
tel. 12 62-03-369
tel kom. 662-19-19-19
fax 12 42-42-322
e-mail: rzecznik.prasowy@mpwik.krakow.pl